dreamsmmth / การใช้งาน เทคนิคต่างๆ / VIVA วิธีการ Set Wifi สำหรับ All Gen1 HD PVR (TP-Link TL-WN721N)

VIVA วิธีการ Set Wifi สำหรับ All Gen1 HD PVR (TP-Link TL-WN721N)

วิธีการ Set Wifi สำหรับ All Gen1 HD PVR (TP-Link TL-WN721N)

 

ให้เสียบ wifi usb TP-Link TL-WN721N เข้าที่ช่องเสียบ usb ด้านหน้าของตัวเครื่อง

กดปุ่ม Menu เลือกไปที่ Network แล้วเลือกไปที่ Wi-Fi Setup

all gen1 hd pvr wifi setup

ให้เลือกไปที่ Wifi ที่บ้านคุณใช้อยู่แล้วกด OK

all gen1 hd pvr wifi setup

ให้เลือกมาที่รหัสผ่านแล้วกดปุ่ม OK ที่ remote

all gen1 hd pvr wifi setup

ให้ใส่รหัสผ่านของ Wifi ของของคุณ หากใส่เสร็จแล้วให้กดปุ่ม exit ที่ remote

(ใส่ผิดจะใช้งานไม่ได้นะครับ)

 

all gen1 hd pvr wifi setup

เลือกไปที่ Show Password เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของรหัสผ่านของคุณ

หากถูกต้องแล้วให้กดเลือกไปที่ เริ่มใช้งาน แล้วกดปุ่ม OK

all gen1 hd pvr wifi setup

จะต้องมีเครื่องหมายถูกที่ Wifi ของคุณขึ้นแบบในรูป

จากนั้นเลือกไปที่ ตั้งค่า IP แล้วกด OK

all gen1 hd pvr wifi setup

ให้ใส่เครื่องหมายถูกที่ DHCP จากนั้น

เลือกไปที่ Refresh แล้วกด OK

all gen1 hd pvr wifi setup

จากนั้นกดปุ่ม Exit ออกไปให้หมด แล้วเปลี่ยนช่องก็สามารถรับชมได้ทันทีครับ ^^

aottoMon Aug 29 2011 17:38:44 GMT+0700 (ICT)