ds4952 / ข่าวสารอัพเดททุกๆ 24 ชม. / วันพุธที่ 30 กันยายน 2552 นำปลดเพื่อเป็นทหารกองหนุน (รด. ปี3)

วันพุธที่ 30 กันยายน 2552 นำปลดเพื่อเป็นทหารกองหนุน (รด. ปี3)

ก็นะ ย้ำนะ    

วันพุธที่ 30 กันยายน พ.ศ.2552 เวลา 8.00 น.โรงเรียนรักษาดินแดน  ศูนย์การกำลังสำรอง (ศูนย์ใหญ่อะนะ)  

สำหรับผู้ที่เข้ารับการเรียนนักศึกษาวิชาทหาร(รด.) จะมีการนำปลดเพื่อเป็นทหารกองหนุน  

สิ่งที่ต้องเตรียม  
1.สด.9 ตัวจริงและสำเนาือีก 2 ฉบับ 
  2.ทะเบียนบ้าน (สำเนา) ซึ่งประกอบด้วย หน้าที่เป็นเลขที่บ้าน และชื่อตัวเอง 2 ฉบับ  
3.หนังสือรับรองของโรงเรียน และสำเนาของหนังสือรับรองของโรงเรียน (โดยที่จะมีการแจกที่ศูนย์ฝึก เวลา 7.30 น.)  
4.รูปถ่าย 2 นิ้ว หน้าตรง แต่งชุดนักศึกษาวิชาทหาร มีชื่อที่ถูกต้อง 2 รูป  
5.ไปรษณียบัตร(เปล่าๆไม่มีการเขียนอะไร) 1 ใบ    

หมายเหตุ
 
1.สด.9 ใครยังไม่ทำก็รีบๆทำซะนะ ทำได้ที่สำนักงานเขตจากทะเบียนบ้านของพวกท่านน่ะครับ
2.ผู้ที่มีการเปลี่ยนชื่อกรุณานำใบเปลี่ยนชื่อไปด้วยนะครับ    
3.สำหรับผู้ที่อายุ ยังไม่ 17 ปี [พูดง่ายๆก็เกิด หลัง กันยายน พ.ศ.2535(อันนี้ไม่แน่ใจแฮะหรือหลังจากปี พ.ศ.2535 ซึ่งก็คือปี พ.ศ.2536) หรือหลังจากนี้] ไม่ต้องไป ทำปีหน้านะ   

หลักๆก็มีอยู่แค่นี้ ใครมีอะไรจะเสริมก็บอกละกัน เราก็รู้มาแค่นี้น่ะนะ

PhoenizWed Sep 23 2009 17:12:51 GMT+0700 (ICT)