ds4952 / ข่าวสารอัพเดททุกๆ 24 ชม. / ใบสมัครทดสอบฯ ที่แจ้งในบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ O-NET

ใบสมัครทดสอบฯ ที่แจ้งในบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ O-NET

ใบสมัครทดสอบฯ ที่แจ้งในบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ O-NET คือ ใบอะไร
ตอบ
“ใบสมัครทดสอบฯ” ที่แจ้งในบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ O-NET ว่าให้นำไปในวันสอบด้วย คือ ใบสมัครสอบ O-NET ซึ่งจะมีเฉพาะผู้ที่สมัครสอบ O-NET ด้วยตนเองเท่านั้น
(สำหรับนักเรียนชั้น ม. 6 ที่โรงเรียนส่งรายชื่อให้ สทศ. จะไม่มีใบนี้)

poommingWed Feb 17 2010 20:19:01 GMT+0700 (ICT)