วิธีการใช้ Nero Burning Rom

Nero Burning Rom เป็นโปรแกรมการเขียน CD ที่มีประสิทธิภาพตัวหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติที่ช่วยให้การเขียนแผ่น CD ได้สะดวก ไม่ว่าจะเป็นการนำข้อมูลหรือเพลงที่เราชอบและอื่นๆ ลงบันทึกในแผ่น CD ซึ่งเป็นการสะดวกในการจัดเก็บข้อมูลลงไปในรูปแบบของ CD-R หรือ CD-RW
การใช้งานด้วยโปรแกรม Nero Burning Rom นั้น มีระบบที่ช่วยป้องกันไม่ให้แผ่นเสียด้วยเทคโนโลยีที่ มีชื่อว่า "Burn-Proof" หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า "การป้องกันบัฟเฟอร์อันเดอร์รัน" ซึ่งช่วยให้เราสามารถเขียนแผ่นได้แบบสมบูรณ์ เพื่อให้เรานำไปใช้งานตามต้องการ ซึ่งในไดร์ฟของ Aopen นั้น มีชื่อเรียกว่า JustLink ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ป้องกันการกันบัฟเฟอร์อันเดอร์รัน ทำให้การเขียนแผ่นของเรานั้นเป็นไปอย่างราบรื่นและไม ่ทำให้เกิดการเสียหายได้ง่ายๆ

การเลือกใช้แผ่นสำหรับเขียน
การเลือกใช้แผ่นซีดีรอมสำหรับเขียน ซึ่งโดยทั่วไปก็มีให้เลือกใช้ 2 แบบคือ แผ่น CD-R และแผ่น CD-RW ซึ่งทั้ง 2 ชนิดนี้มีความแตกต่างกัน
แผ่น CD-R เป็นแผ่นที่เราสามารถบันทึกข้อมูลได้ในครั้งเดียว โดยที่ไม่สามารถนำมาบันทึกใหม่ได้อีก
แผ่น CD-RW นั้น เราสามารถบันทึกซ้ำได้หรือเขียนซ้ำได้
การเขียนแผ่นจะคล้ายๆกับการใช้งานแผ่นฟล็อปปี้ดิสก์ 1.44 MB แต่จะมีความแตกต่างกันในการใช้งาน ซึ่งการใช้งานแผ่น CD-RW นั้นจะมีความซับซ้อนกว่า แต่ไม่ได้ยากอะไร ทั้งแผ่น CD-R และ CD-RW นั้น สามารถที่จะเก็บข้อมูลได้ถึง 650 - 800 MB หรือสามารถเก็บข้อมูลได้มากกว่าแผ่นฟล็อปปี้ดิสก์ 1.44 MB ถึง 450 เท่า
โดยทั่วไป การเลือกใช้งานแผ่น CD-R และ CD-RW นั้นก็ไม่ได้แตกต่างกันมากนัก หากเราต้องการที่จะบันทึกข้อมูลแบบหลายครั้ง ก็เลือกใช้แผ่น CD-RW ซึ่งเป็นข้อดีของการที่จะช่วยให้เราสารถเขียนข้อมูลใ หม่ได้นั่นเอง แต่หากไม่ต้องการที่จะเขียนซ้ำหรือให้อยู่แบบถาวรก็เ ลือกใช้แผ่น CD-R แต่ทั้งนี้การเลือกใช้ก็มีความแตกต่างกันในเรื่องของ ราคา โดยที่ราคาของแผ่น CD-RW นั้นมีราคาแพงกว่าแผ่น CD-R ด้วยเช่นกัน

เริ่มต้นการเขียนแผ่นบันทึกข้อมูล
เริ่มต้นการเขียนแผ่นบันทึกข้อมูลลงแผ่น CD-R หรือ CD-RW หรือการเขียนไฟล์ต่างๆ
1. คลิก Start >> Programs >> Ahead Nero >> Nero-Burning Rom (ภาพที่ 1) หรือดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอนบนเดสทอป
2. ที่หน้าต่างโปรแกรม Nero-Burning Rom จะแสดงหน้าต่างไดอะล็อกบ๊อก หรือกรอบหน้าต่างของ Nero Wizard มีออปชันไอคอนให้เลือกใช้ 2 อย่าง คือ Compile a New กับ Copy a CD
ให้คลิกที่ Compile a New หน้าต่างต่อมาให้คลิกเลือกรูปแบบของข้อมูลที่ต้องการ เขียนเลือกที่ Data CD >> Next >> หน้าต่างถัดมาเลือกออปชั่น Create a new data-CD? ไปคลิกที่ปุ่ม Next >> Finish ในหน้าต่างสุดท้าย
รูปนี้ถูกลดขนาดลง กดที่เเถบนี้เพื่อดูขนาดเดิม ขนาดเดิมของรูป: 600x450 ขนาดของไฟล์: 48KB
3. ในกรณีที่เรายกเลิกหน้าต่างของ Nero Wizard หรือไม่ปรากฏออกมา ให้เลือกที่หน้าต่างโปรแกรมให้เลือกที่เมนู File >> New จะปรากฏหน้าต่าง New Compilation ด้านซ้ายมือจะมีกรอบของไอคอนปรากฏอยู่ เลือกคลิกที่ไอคอน CD-ROM (ISO) ซึ่งเป็นการเลือกรูปแบบการเขียนแผ่นซีดีรอม คลิกที่ปุ่ม New ขวามือบน
รูปนี้ถูกลดขนาดลง กดที่เเถบนี้เพื่อดูขนาดเดิม ขนาดเดิมของรูป: 598x451 ขนาดของไฟล์: 48KB
รูปนี้ถูกลดขนาดลง กดที่เเถบนี้เพื่อดูขนาดเดิม ขนาดเดิมของรูป: 606x457 ขนาดของไฟล์: 55KB
4. ที่หน้าต่างโปรแกรมจะแสดงกรอบหน้าต่าง ซึ่งแบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของหน้าต่างทางด้านขวา ซึ่งเป็นส่วนของหน้าต่าง File Browser แบ่งเป็นกรอบย่อย 2 กรอบ ในทางด้านขวามือเป็นส่วนของหน้าต่างสำหรับแสดงข้อมูล ที่ต้องการเขียนลงแผ่น ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กรอบย่อยเช่นกัน
รูปนี้ถูกลดขนาดลง กดที่เเถบนี้เพื่อดูขนาดเดิม ขนาดเดิมของรูป: 607x457 ขนาดของไฟล์: 48KB
หน้าต่างทางด้านขวาซึ่งเป็นส่วนของหน้าต่าง File Browser แบ่งเป็นกรอบย่อย 2 กรอบ
- กรอบแสดงการเชื่อมโยงของไฟล์และโฟลเดอร์ต่างๆ
- กรอบขวาสุดของส่วนนี้แสดงรายชื่อส่วนประกอบของไฟล์แล ะโฟลเดอร์ย่อย ประกอบด้วยชื่อและรายละเอียดต่างๆ
หน้าต่างทางด้านซ้ายมือเป็นส่วนของหน้าต่างสำหรับแสด งข้อมูลที่ต้องการเขียนลงแผ่น ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กรอบย่อยเช่นกัน
- ซ้ายสุดเป็นส่วนแสดงโครงสร้างของข้อมูลที่เราจะเขียน
- ถัดมาเป็นหน้าต่างสำหรับให้เราลากไฟล์หรือโฟลเดอร์ที ่เราต้องการนำมาเขียนลงแผ่น CD-R หรือ CD-RW
5. เมื่อเราทำการลากไฟล์ที่ต้องการเขียนมาไว้ทางซ้ายเรี ยบร้อยแล้ว เราสามารถที่จะทำการตรวจดูได้ว่าข้อมูลที่เราจะทำการ เขียนนั้นมีเนื้อที่เท่าไหร่ โดยที่ส่วนล่างของหน้าต่างจะแสดงกราฟแท่งบอกถึงปริมา ณของข้อมูล เนื้อที่ของข้อมูลทั้งหมดแสดงเป็นแท่งกราฟสีน้ำเงินว ่าเราได้ใช้พื้นที่ไปแล้วกี่เมกะไบต์ หากข้อมูลเกินความจุของแผ่นที่เราจะใช้เขียน ก็จะปรากฏเป็นกราฟเส้นสีเหลือง
6. มาถึงขั้นตอนจัดการขั้นสุดท้ายคือการเขียนข้อมูลลงแผ ่น นำแผ่นเปล่าใส่ลงในไดร์ฟเขียน CD และให้เลือกคลิกที่เมนู File >> Write CD จะปรากฏกรอบหน้าต่างของ Write CD ให้เราเลือกกำหนดค่าต่างๆ เช่น ค่าความเร็วของการเขียนแผ่น โดยการคลิกเลือกที่แท็บ Burn เราสามารถเลือกความเร็วในการเขียนข้อมูลได้จากในลิสต ์บ็อก Write Speed เช่น 4X , 8X,12X, 16X, 20X, และ 24X จากนั้นไปคลิกที่ปุ่ม Write
7. เมื่อเครื่องทำการเขียนข้อมูลเรียบร้อยแล้ว จะแสดงกรอบบอกว่าเขียนแผ่นเสร็จแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม OK
8. คลิกที่ปุ่ม Discard เพื่อกลับสู่หน้าต่างหลักของโปรแกรม ก็เป็นอันเสร็จวีธี จากนั้นก็นำแผ่นมาทดลองเปิดดูกับเครื่องอ่านแผ่นซีดี รอมทั่วไปได้แล้ว
Note & Tip :
ในการเลือกค่าความเร็วในการเขียนแผ่นนั้น ให้เราทำการเลือกการเขียนแผ่นที่ความเร็วให้น้อยไว้ก ่อน เพื่อความสมบูรณ์ของการเขียนข้อมูลของเรา ซึ่งช่วยลดโอกาสที่แผ่นจะเสียได้ หากเกิดการ Buffer-Under-Run Error ขอแนะนำให้เขียนแผ่นที่ความเร็ว 4X - 8X ซึ่งจะทำให้เราได้แผ่นที่สมบูรณ์

การเขียนแผ่นเพลง
การเขียนแผ่นเพลงในโปรแกรมของ Nero Burnning Rom ก็สามารถที่จะทำได้โดยสะดวกเช่นเดียวกัน บางครั้งเราอาจจะมีเพลงโปรดที่เราชื่นชอบ แต่กลับรวมอยู่กับเพลงที่เราไม่ชอบหรื่อไม่ต้องการ ด้วยเหตุนี้ โปรแกรม Nero Burnning Rom ก็สามารถที่จะช่วยให้เรามีความสุขกับเสียงเพลงที่ชื่ นชอบได้ทั้งแผ่น
แต่ก่อนที่เราจะทำการเขียนแผ่น CD เพลงนั้น เราต้องทำการเตรียมพร้อมเสียก่อนว่า เราจะนำแผ่น CD-ROM นั้นไปใช้ในสื่ออันใด เช่นต้องการที่จะนำไปใช้ฟังในเครื่องเล่น CD ทั่วไปหรือเครื่องเสียงในรถยนต์ หรือจะใช้เปิดกับไดร์ฟ CD-ROM ในเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป
สาเหตุก็เพราะว่า ไฟล์เพลงที่เราจะทำการเขียนนั้นมีความหลากหลายและแตก ต่างกัน เช่น ไฟล์เพลงที่มีนามสกุลเป็น *.mp3, *.cda, *.wav หรือ *.wma เป็นต้น
โดยทั่วไปไดร์ฟซีดีรอมในเครื่องคอมพิวเตอร์นั้น สามารถอ่านไฟล์เพลงได้ทุกไฟล์ ไม่ว่าจะเป็น *.mp3, *.wav *.cda, หรือ *.wma นั้นจะไม่มีปัญหา แต่การที่จะนำไปเปิดกับเครื่องเล่น CD ทั่วไปนั้น ไม่สามารถอ่านได้ทั้งหมด ซึ่งจะสามารถอ่านได้ในไฟล์ของ *.wav ดังนั้นก่อนที่เราจะทำการเขียนแผ่นเพลงตามที่ต้องการ เราต้องทำการแปลงไฟล์เพลงที่เราชอบให้มาอยู่ในรูปแบบ ของ ไฟล์ *.wav เสียก่อนที่จะเขียนลงแผ่น ในที่นี้ขอแนะนำการแปลงไฟล์ MP3 เป็น WAV ด้วยโปรแกรม Winamp และโปรแกรมของ Nero Wave Editor ซึ่งมาพร้อมกับโปรแกรม Nero Burnning Rom ซึ่งสามารถใช้งานได้ดี

การแปลงไฟล์ MP3 เป็น WAV ด้วย Winamp
1. เปิดโปรแกรม Winamp
2. เลือกเพลงที่ต้องการจะแปลงมาเก็บไว้ใน Playlist
3. คลิกขวาที่โปรแกรม Winamp เลือก Options >> Preferences
4. จะปรากฏกรอบหน้าต่างของ Winamp Preferences ซ้ายมือของหน้าต่างในกลุ่มของ Plug-ins คลิกที่ Output จะปรากฏกรอบของ Output Plug-ins ให้มองหาและคลิกเลือกที่ Nullsoft Disk Writer plug-in v1.0(x86) [OUT_DISK DLL] เป็นมาตรฐานของปลั๊กอินที่ใช้แปลงไฟล์ *.MP3 เป็น *.WAV
5. คลิกปุ่ม Configure จะปรากฏกรอบของ Select Directory เพื่อที่จะเลือกกำหนดโฟลเดอร์เก็บไฟล์ที่แปลงเอาไว้ จากนั้นคลิก OK
6. คลิกปุ่ม Close ที่ล่างซ้ายของหน้าต่าง Winamp Preferences เพื่อเข้าสูโปรแกรม Winamp จากนั้นก็ทำการแปลงไฟล์โดยคลิกปุ่ม Play ช่วงนี้เราจะไม่สามารถได้ยินเสียงเพลงตามปกติได้
7. เมื่อเรียบร้อยแล้วก็เปิดโฟลเดอร์ที่เรากำหนดไว้ เพื่อตรวจดูว่าเป็นไฟล์ *.WAV ที่เราต้องการหรือไม่

การแปลงไฟล์ MP3 เป็น WAV ด้วย Nero Wave Editor
1. คลิก Start >> Programs >> Ahead Nero >> Nero Wave Editor
2. ปรากฏหน้าต่างโปรแกรม Nero Wave Editor คลิกเลือกเมนู File >> Open
3. จะปรากฏหน้าต่างของ Open ให้เลือกโฟลเดอร์ที่เก็บเพลงและไฟล์เพลงที่ต้องการ จากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม Open โปรแกรมจะทำการโหลดเพลงที่ต้องการแสดงเป็นกราฟในหน้า ต่างของโปรแกรม
4. ให้เลือกคลิกที่เมนู File >> Save As จะปรากฏหน้าต่างของ Save As ให้เลือกหรือสร้างโฟลเดอร์ที่เราต้องการเก็บไฟล์เพลง ในลิสต์บ๊อกซ์ หรือช่องของ Save in: จากนั้นให้มาตั้งชื่อเพลงในช่องของ File name: และในช่องลิสต์บ๊อกของ Save As Type: เลือกที่ PCM Wav file [*.wav] ให้เราเลือกที่จะบันทึกไฟล์เพลงนั้นให้เป็นในรูปแบบใ ด ซึ่งเป็นการเลือกให้บันทึกไฟล์เพลงในรูปแบบจาก MP3 มาเป็น WAV นั่นเอง จากนั้นคลิกปุ่ม Save
5. เมื่อเสร็จการแปลงไฟล์แล้ว ให้เราไปเปิดดูโฟลเดอร์ที่เรากำหนดให้เก็บเพลงที่เรา แปลงมานั้นว่าเป็นไฟล์ *.wav แล้วหรือไม่

Tips :
ในการแปลงไฟล์เพลงด้วยโปรแกรม Nero Wave Editor นั้น เราสามารถนำเพลงที่เราต้องการมาต่อกันได้ ซึ่งเป็นการสะดวกและเป็นการลดปัญหาของเสียงแทรกของช่ วงระหว่างแทร็คของเพลงได้ และประโยชน์ของการต่อเพลงรวมกัน จะทำให้การสะดุดของการเขียนแผ่นน้อยลง ด้วยเนื่องจากไม่ต้องมีการโหลดไฟล์เพลงหลายๆไฟล์มาต่ อกัน

วิธีการต่อเพลงด้วยโปรแกรม Nero Wave Editor
ทำการเปิดโปรแกรม Nero Wave Editor จากข้อ 1 - 3 จากนั้น
A. เลือกคลิกเมนู Edit >> Select All หรือกดแป้น Ctrl+A
B. คลิกเมนู Edit >> Copy
C. คลิกเมนู File >> Open เลือกเพลงที่ต้องการนำมาต่อกันเข้าด้วยกัน
D. จากนั้นที่เมนู Edit เลือกคลิก Paste เพื่อวางไฟล์เพลงที่เรา Copy มาต่อกัน จากนั้นก็ทำตามขั้นตอนของข้อ A - D หากมีกรอบข้อความแจ้งเตือนมาให้เราทำการ Save ไว้ หรือตอนนี้ให้เราเลือกคลิกที่ปุ่ม Don't Save ไปก่อน เพื่อทำการต่อไฟล์เพลงให้เสร็จ ไฟล์เพลงที่เราต่อได้จะเพิ่มขึ้นมาจาก 1 เพลง 2-3 เพลงจนกระทั่งได้ตามที่เราต้องการ โดยดูที่แถบด้านล่างของหน้าต่างโปรแกรมในช่องของ Viewed: จะแสดงเวลาว่าเราได้ใช้เวลาไปเท่าไหร่ หรือเพลงที่เราทำการต่อรวมกันนั้นมีเวลากี่นาที ซึ่งเราต้องดูว่าเพียงพอต่อการนำไปเขียนลงแผ่น CD-R หรือแผ่น CD-RW ได้หรือไม่ เช่น หากเราใช้แผ่นที่มีความจุข้อมูล 700 MB นั้น สามารถจุข้อมูลเสียงได้ 80 min หรือสามารถบันทึกเสียงได้นาน 80 นาที สำหรับแผ่นขนาดความจุ 600 MB นั้น สามารถบันทึกหรือเขียนข้อมูลเสียงได้นาน 74 นาที
E. เมื่อได้ไฟล์เพลงที่นำมาต่อเข้าด้วยกันตามต้องการ ก็ให้เลือกบันทึกหรือ Save ได้โดยทำตามขั้นตอนที่ 4 และตรวจดูไฟล์เพลงของเราว่าได้ตามต้องการหรือไม่ เมื่อเราได้ไฟล์เพลงในรูปแบบของ ไฟล์ *.wav แล้ว เราก็สามารถนำมาเขียนลงแผ่นซีดีรอมได้ในขั้นตอนต่อไป

เริ่มเขียนแผ่น CD เพลง
ให้ทำการเปิดโปรแกรม Nero Burnning Rom ขึ้นมา จากนั้นให้เราเลือกใช้ Nero Wizard ช่วยในการเขียนแผ่น
1. ที่หน้าต่างของ Nero Burnning Rom คลิกเมนู File >> New
2. ที่หน้าต่าง Nero Wizard มีออปชั่นไอคอนให้เลือกใช้ 2 อย่าง คือ Compile a New กับ Copy a CD ให้คลิกที่ Compile a New
3. ที่หน้าต่างต่อมา ให้คลิกเลือกที่ Audio CD >> ไปคลิกที่ปุ่ม Next >> และคลิก Finish ในหน้าต่างสุดท้าย
4. จะปรากฏกรอบหน้าต่างของ Audio ทางด้านซ้ายมือให้เราทำการเลือกไฟล์เพลงที่ต้องการ ทางด้านขวามือโดยการคลิกแล้วลากมาปล่อยไว้ในหน้าต่าง ของ Audio เราจะเห็นว่าในส่วนของหน้าต่าง Audio นั้น จะมีรายละเอียดของไฟล์เช่น Track / Title เป็นต้น เมื่อเรานำไฟล์เพลงมาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เราสามารถทดลองฟังเสียงก่อนได้โดยการคลิกที่รายชื่อเ พลง ตามด้วยคลิกที่ปุ่ม Play อีกทั้งเรายังสามารถที่จะสลับรายการเพลงที่เราต้องกา รให้อยู่ก่อนหลังได้ ด้วยการคลิกเลือกแล้วลากขึ้นลงได้ตามลำดับที่ต้องการ
5. เมื่อเราได้รายชื่อเพลงที่ต้องการเขียนลงแผ่นแล้ว ให้คลิกเลือกรายชื่อเพลงทั้งหมดด้วยการกด Ctrl+A แล้วคลิกขวาเลือก Properties
รูปนี้ถูกลดขนาดลง กดที่เเถบนี้เพื่อดูขนาดเดิม ขนาดเดิมของรูป: 602x451 ขนาดของไฟล์: 59KB
6. ปรากฏหน้าต่าง Audio Track Info คลิกแท็บ Filters เลือกเช็คเครื่องหมายถูกให้ปรากฏหน้าตัวเลือก Normalize คลิกปุ่ม OK (การเลือกในข้อนี้เป็นการปรับคุณภาพของเสียงเพลง จะทำการเขียนลงแผ่นให้มีคุณภาพเสียงที่เท่ากัน จะทำให้แผ่นที่เราเขียนนั้นมีคุณภาพเสียงที่ดี)
7. คลิกที่ไอคอน Open the Write-CD-Dialog หรือคลิก File >> Write CD…
8. ปรากฏกรอบหน้าต่างของ Nero Wizard [Burn CD] ให้เลือกตั้งค่าความเร็วในการเขียนแผ่นที่ช่องตัวเลื อกของ Write Speed: ให้กำหนดความเร็วในการเขียนแผ่น ควรเลือกที่ความเร็วประมาณ 4X - 8X เพื่อความแน่นอนและป้องกันแผ่นเสียเนื่องจากการเกิด "Buffer Under Run Error" จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Burn
9. ในกรณีที่เราต้องการกำหนดทางเลือกเองโดยไม่ใช้ Nero Wizard [Burn CD] ให้เราเลือกคลิกที่ปุ่ม Close Wizard ด้านล่างของหน้าต่าง Nero Wizard [Burn CD] ก็จะปรากฏหน้าต่างของ Write CD ซึ่งจะมีแท็บให้เลือก เช่นแท็บ Info จะแสดงขนาดของข้อมูลความยาวเป็นเวลา หรือขนาดข้อมูลกี่เมกะไบต์ แท็บ Audio-CD ก็จะเป็นส่วนที่เราสามารถใส่ชื่อหรือรายละเอียดของแผ ่นซีดีรอมนั้น เมื่อคลิกที่แท็บ Burn จะเป็นการกำหนดค่าความเร็วในการเขียนข้อมูล และต้องไม่ลืมที่จะเลือกคลิกที่ Disc-At-Once ให้มีเครื่องหมายถูกปรากฏ ซึ่งจำเป็นสำหรับการเขียนแผ่น CD เพลง ซึ่งเป็นการเขียนครั้งเดียวจบ ซึ่งจะช่วยให้ไม่มีปัญหาของแผ่นที่จะมีอาการกระตุก หรือเครื่องอ่านไม่สามารถอ่านได้ตลอดทั้งแผ่น จากนั้นให้คลิกปุ่ม Write เพื่อทำการเขียนข้อมูล
10. รอสักครู่ เมื่อทำการเขียนแผ่นเรียบร้อย จะแสดงกรอบข้อความให้ทราบ คลิกปุ่ม OK นำแผ่นไปทดลองเปิดกับเครื่องเล่น CD

Note & Tips :
ในการแปลงไฟล์เพลงที่จะนำมาเขียนลงแผ่นซีดีรอมนั้น นอกจากโปรแกรม Winamp และโปรแกรมของ Nero Wave Editor ยังมีโปรแกรมที่สามารถแปลงเพลงได้ดี โปรแกรมอื่นๆเช่น MusicMatch หรือ MP3 CD Maker ซึ่งสามารถแปลงไฟล์และเขียนไปพร้อมกันได้ นอกจากนี้ก็มีโปรแกรม MP3 to Wave, JukeBox Decoder เป็นต้น
แต่ในที่นี้ขอแนะนำให้เลือกใช้โปรแกรมของ Winamp และโปรแกรมของ Nero Wave Editor โดยเฉพาะโปรแกรม Nero Wave Editor ที่มาพร้อมกับ Nero Burnning Rom ซึ่งส่วนมากเราจะมีอยู่ในเครื่องของเราอยู่แล้วนั้น สามารถใช้งานได้ดีและไม่ซับซ้อน รวมถึงยังสามารถแต่งเสียงต่างๆได้อีกด้วย และยังสามารถให้เราบันทึกเสียงของเราเองได้ด้วย นอกเหนือจากการที่สามารถตัดต่อได้
การแปลงไฟล์ MP3 เป็น WAV นั้น จะเป็นการขยายไฟล์หรือขนาดของไฟล์เพิ่มขึ้นถึง 5-10 เท่า ดังนั้นมันจะเพิ่มเนื้อที่ในฮาร์ดดิสก์ของเรา ทำให้มีเนื้อที่เหลือน้อยลงและส่งผลให้เครื่องทำงานช ้าลง ดังนั้นเมื่อเราทำการแปลงไฟล์และบันทึกหรือเขียนลงแผ ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ควรที่จะลบไฟล์ *.wav ออกไป เพื่อเป็นการประหยัดเนื้อที่ของฮาร์ดดิสก์

การเขียนแผ่น VCD หรือ VDO-CD
การเขียนไฟล์ในรูปแบบของ VDO-CD หรือ VCD นั้น เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่เราสามารถทำได้บนโปรแกรม Nero Burnning Rom โดยทั่วไปการเขียนแผ่น VDO-CD หรือ VCD นั้น เราต้องมีการกำหนดว่าเมื่อเราทำการเขียนแผ่นแล้วจะใช ้สื่ออะไรเพื่อเปิดดู เช่น เปิดด้วยไดร์ฟของซีดีรอมในเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือการนำไปเปิดดูด้วยเครื่องเล่น VCD
แต่การใช้งานสำหรับแผ่นที่จะนำมาเปิดกับเครื่องเล่น VCD นั้นจะมีความจำกัด เพราะเครื่องเล่น VCD นั้นสามารถอ่านไฟล์ของ VCD ได้ ก็ต่อเมื่อไฟล์นั้นมีนามสกุลเป็น *.dat เท่านั้น ซึ่งต่างจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไดร์ฟซีดีรอมนั้นสา มารถอ่านได้ทุกไฟล์ สำหรับไฟล์ภาพเคลื่อนไหว เช่น ไฟล์ *.mov *.avi *.mpg *.mpeg และ *.dat เป็นต้น
การสร้างแผ่น VCD เพื่อนำมาใช้กับเครื่องเล่น VCD นั้น เราจำเป็นต้องทำการเข้ารหัสให้เป็นแบบ MPEG 1 หรือให้มีไฟล์นามสกุลเป็น *.dat จึงสามารถเขียนลงแผ่นเพื่อใช้งานกับเครื่องเล่น VCD ของเราได้
เมื่อเราเตรียมไฟล์พร้อมแล้ว ก็เริ่มปฏิบัติการกันได้เลย
1. เปิดโปรแกรม Nero Burnning Rom ขึ้นมา ให้เลือกคลิกเมนู File >> New จะปรากฏหน้าต่าง Nero Wizard
2. ที่หน้าต่าง Nero Wizard มีออปชั่นไอคอนให้เลือกใช้ 2 อย่าง คือ Compile a New กับ Copy a CD ให้คลิกที่ Compile a New ที่หน้าต่างต่อมาให้คลิกเลือกที่ Other CD formats >> Next ปรากฏหน้าต่างของ Nero Wizard [Other CD formats] คลิกที่ปุ่ม Video CD >> Next และคลิก Finish ในหน้าต่างสุดท้าย
3. จะปรากฏหน้าต่างของ Video 1 อยู่ทางด้านซ้ายมือ จากนั้นก็ให้ลากไฟล์ DAT ที่เราเลือกไว้จากหน้าต่างของ File Browser มาวางในหน้าต่างด้านล่างของหน้าต่าง Video 1 ช่วงนี้ให้รอสักครู่ เมื่อขึ้นกรอบของ Adding File(s) ซึ่งโปรแกรมกำลังโหลดไฟล์มาไว้
รูปนี้ถูกลดขนาดลง กดที่เเถบนี้เพื่อดูขนาดเดิม ขนาดเดิมของรูป: 601x452 ขนาดของไฟล์: 46KB
4. เมื่อได้ไฟล์ตามที่ต้องการมาไว้แล้ว ให้ดูที่แท่งกราฟว่าขนาดของไฟล์นั้นมากเกินกว่าจะเขี ยนลงแผ่นหรือไม่ ซึ่งจะแสดงเป็นเวลา ถ้าขนาดของไฟล์มากเกินไป แท่งกราฟในส่วนที่เกินไปนั้นจะแสดงเป็นสีเหลือง หากไฟล์นั้นได้ขนาดที่ต้องการแล้ว ให้เลือกคลิก เมนู File >> Write CD… หรือคลิกที่ไอคอน Opens the Write-CD-Dialog จะแสดงหน้าต่างของ Write CD ซึ่งให้เรากำหนดค่าต่างๆ เช่น กำหนดความเร็วในการเขียน โดยเลือกคลิกที่แท็บ Burn ซึ่งเราไม่ควรกำหนดความเร็วให้มากนัก ควรจะให้ที่ประมาณ 4X - 8X ก็ได้เพื่อความแน่นอน และที่เราต้องไม่ลืมคือ ให้คลิกที่ตัวเลือก Disc-At-Once ให้มีเครื่องหมายถูกปรากฏ ซึ่งมีความสำคัญสำหรับการเขียนแผ่น CD เพลงหรือแผ่นหนัง VDO-CD , VCD
5. จากนั้นถึงขั้นสุดท้าย ให้คลิกปุ่ม Write เพื่อทำการเขียนข้อมูล เมื่อทำการเขียนข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม OK จากนั้นก็นำแผ่นที่ได้ไปทดลองเปิดดูด้วยเครื่องเล่น VCD หรือบนเครื่องคอมพิวเตอร์ เพียงเท่านี้เราก็ได้แผ่น VCD เพลงหรือหนังสารคดีที่เราชื่นชอบเก็บไว้ได้แล้ว

Note & Tips :
ในการแปลงไฟล์เพื่อทำการเขียนลงแผ่นในรูปแบบของ VDO-CD หรือ VCD จำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องดูก่อนว่าไฟล์นั้นสามารถใช ้งานบนเครื่องเล่น VCD ได้หรือไม่ หรือดูว่าเป็นไฟล์ *.dat แล้วหรือยัง หากเป็นไฟล์นามสกุลอื่น เราต้องทำการแปลงไฟล์ให้เป็นแบบ MPEG1 ซึ่งเป็นไฟล์ที่นามสกุลเป็น *.dat ซึ่งเราสามารถแปลงไฟล์ได้โดยการใช้โปรแกรมที่สามารถแ ปลงไฟล์วีดีโอได้ เช่น VCD Gear หรือ VideoSutudio6 ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่าย และเราสามารถบันทึกให้เป็นไฟล์ VCD, SVCD ได้ทันที และในการเขียนแผ่นการที่ให้คลิกที่ตัวเลือก Disc-At-Once ให้มีเครื่องหมายถูกปรากฏอยู่ก็มีความสำคัญ ส่วนในการเลือกใช้หรือกำหนดความเร็วในการเขียนแผ่นนั ้น การเลือกที่ความเร็วต่ำ 4X จะช่วยเขียนแผ่นให้มีประสิทธิภาพ และลดปัญหาของแผ่นเสียเนื่องจากการเกิด Buffer-Under-Run Error ได้
และนอกเหนือจากการทำแผ่น VDO-CD หรือ VCD ภาพยนตร์แล้ว เรายังสามารถทำแผ่น Karaoke ได้อีกด้วย โดยการเลือกเพลงที่เราชื่นชอบนำมาลงในแผ่นเดียวกัน เพื่อทำเป็นอัลบั้มโปรดของเราก็ได้ ซึ่งการทำงานก็เช่นเดียวกันกับการทำแผ่น VDO-CD หรือ VCD ที่กล่าวมาแล้วนั่นเอง

Warning!!
การทำการคัดลอก VDO-CD หรือ VCD เพื่อเป็นการค้าและแจกจ่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ซึ่งเป็นการผิดกฎหมาย และอาจจะถูกดำเนินคดีได้

การ Copy CD To CD
เป็นการทำการก็อปปี้ทั้งแผ่น หรือการนำข้อมูลของแผ่นต้นฉบับเขียนลงแผ่นใหม่ทั้งหม ดนั่นเอง สิ่งที่สำคัญเราต้องดูว่า เครื่องของเราต้องทำการติดตั้งไดร์ฟซีดีรอม 2 ตัว โดยที่ตัวหนึ่งเป็นไดร์ฟที่อ่านแผ่นต้นฉบับ อีกตัวหนึ่งก็เป็นไดร์ฟ CD-RW ใช้สำหรับเขียนแผ่นที่เราต้องการ ซึ่งวิธีการนี้จะเป็นการสะดวกหากเราต้องการที่จะก็อป ปี้ข้อมูลของแผ่นต้นฉบับทั้งแผ่น ซึ่งจะมีความรวดเร็วกว่าวิธีการอื่น และไม่มีขั้นตอนที่ยุ่งยากในการจัดการ โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
แต่ก่อนอื่นเราต้องเตรียมแผ่นต้นฉบับที่ต้องการก็อปป ี้และแผ่นเปล่า CD-R หรือ CD-RW ใช้สำหรับเขียนข้อมูลที่เราต้องการลงไป
- นำแผ่นต้นฉบับลงในไดรฟ์ใช้สำหรับอ่านข้อมูล
- ใส่แผ่นเปล่าในไดรฟ์ CD-RW ซึ่งใช้สำหรับเขียน
1. เปิดโปรแกรม Nero Burnning Rom ขึ้นมา
2. ที่หน้าต่าง Nero Wizard ให้เลือกคลิกที่ Copy a CD >> Next
3. หน้าต่างถัดมา Nero Wizard [Copy] ในช่อง Source drive: จะแสดงไดร์ฟของแผ่นต้นฉบับ ด้านล่างจะมีออปชั่นให้เลือกโดยให้คลิกที่ Fast copy (on the fly) ซึ่งเป็นการบันทึกแบบรวดเร็วจากแผ่นต้นฉบับมายังแผ่น เปล่าในทันที จากนั้นให้เลือกคลิก Next ไปที่หน้าต่าง Nero Wizard [Copy] เพื่อให้เรากำหนดความเร็วในการเขียนที่ช่อง Write speed: เมื่อกำหนดแล้วคลิกปุ่ม Burn เครื่องก็จะทำการเขียนแผ่น
รูปนี้ถูกลดขนาดลง กดที่เเถบนี้เพื่อดูขนาดเดิม ขนาดเดิมของรูป: 598x451 ขนาดของไฟล์: 43KB
4. เมื่อทำการเขียนเรียบร้อยแล้ว จะปรากฏกรอบข้อความแจ้งว่าทำการเขียนแล้ว ให้คลิก OK จากนั้นคลิกปุ่ม Discard
5. จากนั้นทดสอบดูว่าสามารถใช้งานแผ่นก็อปปี้ได้ตามปกติ หรือไม่

Note & Tips :
จะเห็นว่าในการก็อปปี้ CD To CD นั้นง่ายมาก และมีขั้นตอนทำงานที่ไม่ยุ่งยาก แต่ที่สำคัญเราจำเป็นต้องมีไดร์ฟซีดีรอม 2 ตัว เพื่อใช้เป็นตัวสำหรับอ่านข้อมูลจากต้นฉบับ และไดร์ฟ CD-RW สำหรับเขียนข้อมูลลงแผ่น
และในขั้นตอนการก็อปปี้นั้น เราสามารถกำหนดให้ทำการก็อปปี้แบบแผ่นต่อแผ่นด้วยการ คลิกที่ Fast copy (on the fly) ซึ่งเป็นการบันทึกแบบรวดเร็วจากแผ่นต้นฉบับมายังแผ่น เปล่าในทันที โดยที่ไม่ต้องมีการบันทึกลงในลงในฮาร์ดดิสก์ก่อน จึงทำให้สะดวกในการเขียนแผ่นที่เราต้องการอย่างรวดเร ็ว และลดขั้นตอนการทำงานอีกด้วย

Warning!!
ในการทำการคัดลอก VDO-CD หรือ VCD ของผู้อื่นที่มีลิขสิทธิ์ เพื่อเป็นการค้าและแจกจ่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ ซึ่งเป็นการผิดกฎหมาย และอาจจะถูกดำเนินคดี

การเขียนแผ่น CD-Rom แบบต่อเนื่อง
บางครั้ง เมื่อเราต้องการที่จะเขียนแผ่น แต่ข้อมูลของที่จะเขียนลงแผ่นนั้นมีน้อย จึงทำให้มีพื้นที่เหลือในแผ่นมาก ด้วยเหตุนี้เรามีวิธีที่จะสามารถประหยัดการใช้แผ่นขอ งเรา โดยการเลือกเขียนข้อมูลแบบ Multisession
1. การใช้งานในส่วนนี้ก็ไม่ยุ่งยากอะไร เริ่มจากให้เราเปิดโปรแกรมขึ้นมา และทำการเตรียมรูปแบบข้อมูลที่เราต้องการจะเขียนลงแผ ่นในครั้งแรก เมื่อเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่เมนู File >> Write CD
2. ที่หน้าต่าง Write CD ให้คลิกแท็บ Multisession ทำการกำหนดความเร็วของการเขียนแผ่น และทำเครื่องหมายที่ตัวเลือก Start Multisession Disk
3. จากนั้นคลิกปุ่ม Write เครื่องจะทำการเขียนข้อมูล เมื่อเขียนเสร็จแล้วให้คลิก OK
ในการนำแผ่นที่เราเขียนแบบ Multisession มาเขียนในครั้งต่อไปทำได้ดังนี้
1. นำแผ่นใส่ในไดรฟ์ แล้วเปิดโปรแกรม Nero ขึ้นมา ที่หน้าต่าง New Compellation คลิกแท็บ Multisession ทำเครื่องหมายหน้าตัวเลือก Continue Multisession Disk ซึ่งเป็นการกำหนดให้เขียนแผ่นต่อจากข้อมูลเดิม จากนั้นคลิกปุ่ม New
2. จะปรากฏหน้าต่าง Select Track ซึ่งจะบอกถึงข้อมูลของ Session และ Track ที่เราเขียนไว้แล้ว ให้เราคลิกเลือกที่ Track ที่เราต้องการเขียนข้อมูลต่อ จากนั้นคลิกปุ่ม OK
perjureWed Aug 19 2009 14:03:32 GMT+0700 (ICT)