electrician / Program Hack / โปรแกรมแฮกไฟล์ winzip,winrar + วิธีใช้งาน

โปรแกรมแฮกไฟล์ winzip,winrar + วิธีใช้งาน


ไฟล์ Zip และ RAR จะเป็นลักษณะของไฟล์ที่ถูกบับอัดให้เล็กลง เพื่อช่วยให้ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บและถ่ายโอนข้ อมูลได้ง่ายขึ้น โปรแกรม WinZip และ WinRAR นี่แหละครับจะทำหน้าที่เป็นตัวบีบอัดให้ไฟล์ต่างๆเล็ กลง ทั้งสองโปรแกรมจะมีการใช้งานเหมือนกันครับ คือบีบไฟล์ต่างๆ ให้เล็กลง และในไฟล์ที่ถูกบีบอัดเหล่านี้ เราสามารถเปิดเข้าไปสำรวจหาไฟล์ต้องห้ามที่ถูกใส่รหั สผ่านเอาไว้ได้อย่างง่ายดายครับ ก่อนอื่นเราต้องมีโปรแกรมที่จะใช้เปิดเข้าไป เพื่อทำหน้าที่แกะรหัสผ่านของไฟล์ที่ถูกใส่รหัสผ่านเ อาไว้เสียก่อน ซึ่งเราจำเป็นที่จะต้องมีโปรแกรมที่ชื่อว่า Passware Kit ซึ่งเป็นชุดโปรแกรมที่เอาไว้แก้รหัสผ่านของเอกสารได้ หลายแบบ
ตัวโปรแกรม Passware Kit Enterprise Edition 9.3 ท่านสามารถดาวน์โหลดได้จากที่นี่ครับ
[url=http://cddcc15e.linkbucks.com][img]http://www.deksiam.net/ads/dl.png[/img][/url]

วิธีใช้ครับ
http://92fa2630.linkbucks.com


dr_nSat Aug 14 2010 22:22:24 GMT+0700 (ICT)