fahvantour / พูดคุยเรื่องทั่วไป / "อัตราค่าบริการรถตู้"

"อัตราค่าบริการรถตู้"

ราคารถตู้ VIP 8 ที่นั่ง [D4D]

ระยะทางจากจุดเริ่่มต้น
[ กิโลเมตร ]
ค่าบริการ (บาท) / วัน (ไม่รวมค่าน้ำมัน-ทางด่วน-ทางพิเศษ)
1 วัน 2 วัน 3 วัน 4 วัน 5 วัน 6 วัน
ไม่เกิน 500 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 1,600
500 ขึ้นไป 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
เส้นทางไม่สะดวก สอบถามราคา สอบถามราคา สอบถามราคา สอบถามราคา สอบถามราคา สอบถามราคา

ขอบคุณครับ

fahvantourMon May 28 2012 09:32:47 GMT+0700 (ICT)