fahvantour / พูดคุยเรื่องทั่วไป / "การชำระค่าบริการและวางมัดจำทั่วไป"

"การชำระค่าบริการและวางมัดจำทั่วไป"

อัตราค่าบริการ 1500-1800 ต่อวันสอบถามรายละเอียดได้ที่ 084-8411788 (ต๋อง) หรือ 081-2582567 (ปู)

การให้บริการ
 • จำกัดจำนวนผู้โดยสารตามที่นั่งของรถตู้ 1 คัน
 • ห้ามนำสิ่งผิดกฎหมายมาไว้ในรถ หากพนักงานขับรถพบเห็นหรือสงสัยว่าจะมีสิ่งผิดกฎหมายภายในรถ
 • พนักงานขับรถขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการเดินทางในบางเส้นทาง หรือ บางเวลา หากพิจารณาเห็นว่าการเดินทางต่อไปนั้น อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต และทรัพย์สินของบุคคลภายในรถ
 • พนักงานขับรถจะยึดถือข้อปฏิบัติหน้าที่ โดยมุ่งเน้นความสะดวก และความปลอดภัยในการเดินทางของผู้โดยสารเป็นสำคัญ และควบคุมความเร็วในการขับขี่ ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับสภาพผิวการจราจร และ สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
 • เวลาทำงานปกติของพนักงานขับรถ คือ ตั้งแต่เวลา 06.00-18.00 น. หรือตกลงกันใหม่ตามแต่ลูกค้าสะดวก แต่ไม่เกิน 12 ชั่วโมง โดยนับจากจุดเริ่มรับลูกค้าครั้งแรก หากเกินกว่า 12 ชั่วโมง คิดเพิ่มชั่วโมงละ 100 บาท
 • ในวันที่เริ่มเดินทาง พนักงานขับรถจะเติมน้ำมันรถเต็มถัง ก่อนที่จะไปรับผู้ใช้บริการตามสถานที่ที่ได้นัดหมายไว้
 • การเติมน้ำมันรถในครั้งต่อ ๆ ไป ผู้ใช้บริการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย และเติมน้ำมันรถเต็มถังให้กับพนักงานขับรถ เมื่อเดินทางกลับถึงจุดหมายปลายทาง
 • ค่าผ่านทางด่วน หรือ ค่าผ่านทางพิเศษ ผู้ใช้บริการต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
 • ผู้ใช้บริการสามารถขอจอง และใช้บริการรถตู้ปรับอากาศได้ โดยการกรอกใบแจ้งการจองรถตู้ได้ด้านล่าง หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...

ผู้ใช้บริการจะต้องมีการชำระเงินมัดจำล่วงหน้า ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 7 วัน ในวงเงิน 500 บาท ต่อ การใช้บริการ 1 วัน จึงจะถือว่าได้มีการจองรถอย่างสมบูรณ์ การชำระเงินมัดจำล่วงหน้า กระทำโดยการโอนเงินผ่านเข้าบัญชีเงินฝาก ธนาคารใดธนาคารหนึ่ง ดังนี้

ธนาคาร
สาขา
ชื่อบัญชี
ประเภทบัญชี
เลขที่บัญชี
เช่ารถตู้
กรุงไทย
ย่อยทีโอที(แจ้งวัฒนะ)
 
ออมทรัพย์
 
เช่ารถตู้

ไทยพาณิชย์

ชิดลม
 
ออมทรัพย์
 
เช่ารถตู้
กรุงเทพ
ทีโอที แจ้งวัฒนะ
 
ออมทรัพย์
 
เช่ารถตู้
กสิกรไทย
แจ้งวัฒนะ
 
ออมทรัพย์
 
เช่ารถตู้
ทหารไทย
บางบัวทอง
 
ออมทรัพย์
 
 • เพื่อเป็นหลักฐานในการชำระเงินมัดจำล่วงหน้า เมื่อโอนเงินเรียบร้อยแล้วกรุณาโทรแจ้งให้ทราบทันที หรือ Fax ใบนำฝากเงิน มาที่...xxxxxxxx (พร้อมทั้งระบุชื่อ-เบอร์โทรศัพท์ของผู้ใช้บริการ-วันที่เดินทาง และรายละเอียดต่างๆ) เพื่อทางทีมงานจะได้ติดต่อนัดหมายการเดินทางต่อไป
 • การไม่ชำระเงินมัดจำล่วงหน้าตามกำหนดข้างต้น อาจเป็นเหตุให้ทางทีมงานสามารถยกเลิกการเดินทางได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ในกรณีที่ผู้ใช้บริการมีความประสงค์จะยกเลิกการเดินทาง และได้แจ้งให้ทีมงานทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันเดินทาง ทางทีมงานยินดีคืนเงินมัดจำล่วงหน้าให้ ในอัตราร้อยละ 50 ของเงินมัดจำล่วงหน้าที่ได้ชำระไว้แล้ว
 • ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินมัดจำล่วงหน้า ไม่ว่าในกรณีใด ๆ นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้ข้างต้น

fahvantourMon May 28 2012 09:41:32 GMT+0700 (ICT)