familygta / Red blood / Leader ขอลาออกครับ!!

Leader ขอลาออกครับ!!

กระผม Baby_Boy ขอลาออกจาตำแหน่ง Leader Red Blood ครับ

เพราะผมต้องการจะไปเป็นทหาร

ใครที่อยากจะร่วมทัพกับผม โปรดแจ้งชื่อด้วย!!

                !!~ใบร่วมทัพ~!!
ชื่อในเกมส์ :

เลเวล :

เพราะอะไรถึงอยากมากับผม :

-----------------------------------------------------------------------

darkpod09Thu Sep 10 2009 18:15:42 GMT+0700 (ICT)