familygta / Ballas Gangs [ ม่วง ] / ประวัติ กฎ ระเบียบวินัย เเละ ตําเเหน่งในสายงาน {ผมดูคุณอยู่นะ ต้องทําตาม}

ประวัติ กฎ ระเบียบวินัย เเละ ตําเเหน่งในสายงาน {ผมดูคุณอยู่นะ ต้องทําตาม}

                              Welcome to Ballas Gangs 
          ถ้าคุณมั่นใจเเล้ว อย่าคิดออกจากเเก็ง ง่ายๆ เเละเราทำงานเป็นทีม                                เเละต้องเชื่อฟัง     หัวหน้าเสมอ                                                                       
                                          **Leader**                        
                                 ชื่อในเกมส์ : Yamada_IChi 

                                           ชื่อเล่น : จักร    
                               
 กฎการรับสมาชิก  ต้อง lv2ขึ้นไป เป็นกฎเเอดมิน เรารับตํ่าจากนี้ไม่ได้จิงๆ

 ระเบียบวินัยประจําเเก็ง 
 1 ต้องเชื่อฟังคนที่มียศสูงกว่า ตนเสมอ 
 2 ต้องรักษาเกียรติของเเก็ง อย่าให้เเก็งอื่นดูหมิ่นได้
 3 ห้ามว่าร้าย หัวหน้าเเละผู้ที่มียศสูงกว่าตน 
 4 ห้ามทําร้ายประชาชนที่ไม่มีสั่งกัดให้กรณีใดก็ตาม
 5 เมื่อผู้ร่วมเเก็งขอความช่วยเหลือต้องช่วยโดยไม่เกี่ยงในเรื่องใดๆ  
 ผิดวินัย **ตักเตือน 3 หรือ อาจปลดยศ //ถ้่่า ซํ้ากันบ่อยๆ ไล่ออกจากเเก็ง                                  

                                        ตําเเหน่งในเเ๊ก๊ง                             
                                  Leader // BB{BigBoss} 

                     M {Master} คือผู้ดูเเลเเก็ง เเทน BB                                     2 ตำเเหน่ง = ยิ่งเเม่น*ดูจากการเล่นบ่อย

                      L  {Land} คือผู้ปกป้องเเก็ง หรือมือที่ดีที่สุด                                     5 ตำเเหน่ง = ยิงเเม่น    
                
                                 B  {Boy} คือลูกเเก็งทั่วไป         
              เมื่อเข้าเเก๊งเเล้วโปรดพิมพ์ให้ติดมือด้วยคับ ให้เรียกเป็นตัวย่อ

 สิ่งที่ควรรู้ เป็นกฎ 
1 ห้ามทําอะไรโดยพลักการ เช่น ร่วมกับเเก็ง เชือฟังเเก็งอื่น. ต้องฟังเฉพาะฺBB หรือ M เท่านั้น  
2 ห้ามยิงพวกเดียวกัน   ถ้ามีอะไรดีจะมาเพิ่ม  กฎที่ตั้ง ถ้าฝ่าฝืน เตือน 2 ครั้ง ไล่ออก 

                         เรื่องคู่อริ ของเเก็ง ทาง BB/M จะเเจ้ง เอง

tstxkrb3Tue Sep 08 2009 20:02:51 GMT+0700 (ICT)