familys / ภาพวิวสวยๆ / Dandong เมืองที่ติดเกาหลีเหนือ มีความคล้ายปักกิ่ง ก่อนฤดุหนาวใบไม้กำลังเปลี่ยนสี

Dandong เมืองที่ติดเกาหลีเหนือ มีความคล้ายปักกิ่ง ก่อนฤดุหนาวใบไม้กำลังเปลี่ยนสี

Dandong
เมืองที่ติดเกาหลีเหนือ
มีความคล้ายปักกิ่ง
ก่อนฤดุหนาวใบไม้กำลังเปลี่ยนสี
สถานที่สำหรับไว้ระลึกถึงสงครามโลกครั้งที่ 2 จีน ญี่ปุ่น เกาหลีเหนือ

noknokTue Oct 27 2009 07:54:34 GMT+0700 (ICT)