foodtechsut / งานชาวอาหาร / รับสมัครอาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตปทุมธานี

รับสมัครอาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตปทุมธานี

รับสมัครอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร วุฒิปริญญาเอก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตปทุมธานี
อัตราเงินเดือนข้าราชการ x 1.6-1.7 เท่า
มีบ้านพักให้ที่หมู่บ้านเมืองเอก
สนใจติดต่อ กุ้ง รุ่น 5 โทร 089-2021776

PanladaWed May 06 2009 11:49:40 GMT+0700 (ICT)