freeastrothailand / ห้องพระ..โหราเพื่อการกุศล / คาถาพระมหาจักรพรรดิ์ หลวงปู่ดู่วัดสะแก อยุธยา

คาถาพระมหาจักรพรรดิ์ หลวงปู่ดู่วัดสะแก อยุธยา

บทสวดพระคาถามหาจักรพรรดิ

ตั้ง นะโม 3 จบ

 นะโมพุทธายะ พระพุทธะไตรรัตนะญาณ
 มณีนพรัตน์ สีสะหัสสะ สุธรรมา (อ่านว่า สุ-ทำ-มา)
 พุทโธ ธัมโม สังโฆ ยะธาพุทโมนะ
 พุทธะบูชา ธัมมะบูชา  สังฆะบูชา
 อัคคีทานัง  วะรังคันธัง  สีวลี จะ มหาเถรัง
 อะหังวันทามิ ทูระโต อะหังวันทามิ ธาตุโย อะหังวันทามิ สัพพะโส
 พุทธะ ธัมมะ สังฆะ ปูเชมิ
 ( สวดตามกำลังวัน  | อาทิตย์ 6 | จันทร์ 15 | อังคาร 8 | พุธ 17 | พฤหัส 19 | ศุกร์ 21 | เสาร์ 10 | )

*************************************************************************

บทอาราธนา อัญเชิญพระเข้าตัว

สัพเพพุืทธา  สัพเพธัมมา สัพเพสังฆา
พะลัปปัตตา ปัจเจกานัญจะ ยัง พะลัง
อะระหันตานัญจะ เตเชนะ รักขัง พันทามิ สัพพะโส
    ( สวด 5 จบ )

***********************************************************************

บทสวด อธิษฐานจิต

พุทธัง อธิษฐามิ  ธัมมัง อธิษฐามิ  สังฆัง อธิษฐามิ
( สวด 3 จบ  ให้อธิษฐานจิต แล้วน้อมนำพลังงานแผ่ออกไป )
 
 

mongkolsilaMon Nov 07 2011 14:30:49 GMT+0700 (ICT)