galaxybetta / ติดต่อโฆษณา ร้านของท่าน / มาโฆษณาแบบ ฟรีๆ กันเถอะ

มาโฆษณาแบบ ฟรีๆ กันเถอะทางเรามีบริการให้โฆษณาในเว็บนี้ๆแบบฟรี ตามขั้นตอน


1.โฆษณาได้เฉพาะปลากัดเท่านั้น


2.ให้แจ้งว่าป้ายนี้เกี่ยวกับอะไรบ้าง


3.ให้เอารูปที่ต้องการโฆษณาไว้


4.ระยะเวลา 7 วัน

GALAXYTue Dec 27 2011 18:17:14 GMT+0700 (ICT)