generation111 / สอน / วิธีบีบไฟล์เป็นไฟล์RAR,ZIP

วิธีบีบไฟล์เป็นไฟล์RAR,ZIP

การบีบอัดไฟล์ และแยกเป็นไฟล์ย่อยๆ ด้วย WinRAR


 

  โดยปกติเมื่อเราต้องการส่งไฟล์ไปให้เพื่อทางอีเมล์   เราก็จะทำการแนบไฟล์ไปกับเมล์นั้น   แต่การส่งไฟล์ทางอีเมล์นั้นก็สามารถส่งไฟล์ได้ไม่เกิน 10 เมกกะไบต์   หรือบางทีก็กำหนดให้ไม่เกิน 5 เมกกะไบต์   แต่ถ้าไฟล์ของเรามีขนาดใหญ่เกินกว่าที่จะส่งได้   เราก็จะต้องทำการบีบอัดไฟล์เพื่อให้มีขนาดเล็กลงก่อนที่จะแนบไปกับเมล์   แต่บางครั้งหลังจากทำการบีบอัดแล้ว ไฟล์ก็ยังมีขนาดใหญ่เกินไปอีก ดังนั้น   เราจึงต้องแบ่งไฟล์นั้นออกเป็นไฟล์ย่อยๆ   จากนั้นจึงส่งเมล์โดยแนบไฟล์ไปที่ละหนึ่งไฟล์ต่อเมล์ไปให้เพื่อน   เมื่อปลายทางได้รับเมล์จนครบแล้วก็จะสามารถรวมไฟล์นั้นกลับมาเป็นเหมือนเดิม  ได้
 
 โปรแกรม WinRAR เป็นโปรแกรมหนึ่งที่สามารถทำการบีบอัพไฟล์   และแบ่งเป็นไฟล์ย่อยๆ  ได้ในคราวเดียวกัน  อีกทั้งยังสามารถบีบอัดไฟล์ได้เล็กกว่า WinZIP อีกด้วย


 

การบีบ อัดไฟล์ และแยกเป็นไฟล์ย่อย

1. ถ้ามีหลายไฟล์  ให้ทำการไฟล์ที่ต้องการบีบอัดก่อน   จากนั้นค่อยคลิกขวาที่ไฟล์ที่เราเลือกเอาไว้   แต่ถ้ามีไฟล์เดียวก็คลิกขวาที่ไฟล์นั้นได้เลย  แล้วเลือกที่รายการ "Add to  archive..."
 
 
 2. เราจะได้หน้าต่างใหม่ขึ้นมา   โดยโปรแกรมจะทำการตั้งชื่อให้อัตโนมัติ   แต่เราก็สามารถพิมพ์ชื่อใหม่ที่เราต้องการเข้าไปได้
 3. ตรงจุดนี้  เราสามารถเลือกขนาดไฟล์ที่ต้องการได้   โดยสามารถเลือกจากรายการที่โปรแกรมมีมาให้   หรือพิมพ์ขนาดไฟล์ที่เราต้องการลงไปโดยตรงก็ได้ ถ้าเราพิมพ์ 5M   ก็จะเป็นการกำหนดขนาด 5 เมกกะไบต์ จากภาพ เป็นการกำหนดขนาด 5000000 ไบต์   โปรแกรมก็จะทำการบีบอัดไฟล์ และแบ่งออกเป็นไฟล์ย่อยๆ   โดยแต่ละไฟล์จะมีขนาดไม่เกิน  5000000 ไบต์ จากก็คลิกที่ปุ่ม OK
 
 
 4. โปรแกรมกำลังทำการบีบอัดไฟล์อยู่   โดยโปรแกรมจะแสดงเวลาที่ใช้ไปโดยประมาณ (Elapsed time)   และต้องใช้เวลาอีกนานเท่าไหร่ (Time left)
 
 
 5. เมื่อโปรแกรมทำงานเสร็จ   เราก็จะได้ไฟล์ที่ทำการบีบอัดแล้วโดยแบ่งออกเป็นไฟล์ย่อยๆ   ซึ่งแต่ละไฟล์จะมีขนาดไม่เกินจากที่เรากำหนดไว้
 
 
 6.   เมื่อเราต้องการแตกไฟล์ออกมาเป็นไฟล์เดิมอีกครั้งก็ให้ก๊อปปี้ไฟล์นามสกุล   rar ทั้งหมดมาไว้ในโฟลเดอร์เดียวกัน จากนั้นคลิกขวา  เลือก "Extract Here"
 7.  ถ้าเราเลือกที่รายการ "Extract to klcodec425f\"   โปรแกรมจะทำการสร้างโฟลเดอร์ชื่อ "klcodec425f" ขึ้นมาก่อน   และแตกไฟล์ไปยังโฟลเดอร์นั้น  (แนะนำว่าให้ใช้วิธีนี้ดีกว่า)
 
 
 

หมายเหตุ
  1. ใน กรณีที่แปลงไฟล์กลับเป็นอย่างเดิมโดยเลือกรายการ "Extract    Here"  แล้วชื่อไฟล์ไปซ้ำกับ     ไฟล์เดิมที่มีอยู่ก่อนแล้ว จะมีหน้าต่าง Confirm  file replace  ขึ้นมาถามว่า     ต้องการลงทับไฟล์เดิมที่มีอยู่ก่อนหรือไม่  ถ้าเราตอบ Yes    ไป ไฟล์เดิมนั้นจะไม่สามารถกู้คืนกลับมาได้
  2. ในข้อ  7 ที่เป็นรายการ "Extract to klcodec425f\" นั้น      จะขึ้นอยู่กับว่าไฟล์ที่เราจะแยกนั้นมีชื่อว่าอะไร เช่นถ้าไฟล์ชื่อ      windows.part1.rar เมื่อเราคลิกขวาก็จะเห็นเป็น "Extract to windows\"  แทน      ซึ่งถ้าเราเลือกรายการนี้ โปรแกรมก็จะทำการสร้างโฟลเดอร์ใหม่ชื่อ  windows     ขึ้นมาก่อนที่จะแตกไฟล์ไปไว้ข้างใน
  3. ถ้าโปรแกรมสามารถ บีบอัดไฟล์ได้เล็กว่าขนาดที่เรากำหนด     เราก็จะได้ไฟล์นามสกุล rar  แค่เพียงไฟล์เดียว
  4. เมื่อเราได้ไฟล์ย่อยๆ  มาแล้วไม่ควรไปเปลี่ยนชื่อไฟล์     เพราะเมื่อแปลงไฟล์กลับ  โปรแกรมจะแจ้งว่าไม่พบไฟล์ที่ต้องการ      ทำให้ไม่สามารถแปลงไฟล์กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้
  5. 5 เมกกะไบต์  เท่ากับ 5,242,880 ไบต์ หรือเท่ากับ 5120 KB
  6. ผู้รับไฟล์จากเราจำ เป็นต้องมีโปรแกรม WinRAR  จึงจะสามารถแปลงไฟล์กลับได้

 ลิงค์ ที่เกี่ยวข้อง : ทิป  การใช้งานโปรแกรม WinRAR

credit: www.comtrick.com

StampfordThu Feb 04 2010 21:50:53 GMT+0700 (ICT)