gtagurock / นาวิกธโยธิน / หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

                       
                                                 
                         

                        สวัสดีทุกท่านเข้าสูกองบัญชาการนาวิกโยธิน

    หน้าที่สำคัญของนาวิกโยธิน
 
1.    ดูแลความสงบ ของชาว Gurock
 
2.    ตรวจตราความเรียบร้อยภายในบ้านเมือง
 
3.    กวาดล้างขบวนการอาชญกรรม ระดับชาติ
 
4.    อุทิศตนแด่ชาว GuRock ทุกท่าน เพื่อความสงบ

 ข้อห้ามสำหรับนาวิกโยธิน

1. ห้ามทำอะไรที่ไม่ได้รับคำสั่งจาก ผบ.
2. ห้ามทำร้าย ปชช. ที่ไม่มีความผิด
3. ไม่ควรทำนอกเหนือคำสั่ง ผบ.
4. ไม่ควร ทำตัว  ให้หน้าวุ่นวายนัก
5. ไม่ควรออกจากฐานปฎิบัติการตอนยังไม่มีคนร้าย
6. ไม่ควรออกทำงานเมื่อมีโจรแค่ 1-4 ดาว (นาวิกทำงาน 5 ดาว)
7. ในกรณีที่ ผบ. ไม่อยู่ให้รับคำบัญชาการจาก ผบ.ขั้นรองลงมา
8. ไม่ควรทำตัวเอง ให้เป็นที่น่าลำคาญ ของประชาชน
9. ไม่ควรมีปากเสียงกับรัฐด้วยกันเอง
10.เมื่ออยู่นอกค่ายทหาร ห้ามลั่นไกปืน มั่ว

สุดท้ายเลย จำไว้นะ นาวิกเคร่งครัดกฏมาก
กฏการยัดดาว

ในกรณีที่ผู้ต้องหาทำร้าย เจ้าหน้าที่ กรณีนี้จะทำการยัดดาว 2 ดาว สามารถวิสามัญได้ทันที    แต่ในกรณีที่ผู้ต้องหาไม่ได้ใช้ อาวุธในการทำร้าย 1. ตักเตือน > แต่หากตักเตือนแล้วยังไม่หยุด 2. ยัดดาว + วิสามัญได้ทันที

ในกรณีที่ผู้ต้องหาบุกรุก หากเป็นผู้เล่นใหม่ให้ทำการ 1.เตือน  หากยังไม่ออกไป 2. ยัดดาว + วิสามัญได้ทันที   ในกรณีที่ผู้ต้องหาแย่งรถ เจ้าหน้าที่ ให้ใส่คดีความว่า ขโมยรถเจ้าพนักงาน คดีนี้จำนวนความผิด 1ดาว แน่นอนคดีนี้ต้องหลบหนี + หลบหนี 1ดาวเป็น 2 ดาว

ในกรณีที่ ผู้ต้องหาหลบหนีทางน้ำ กรณีนี้ ถ้าหลบหนีตัวเปล่า ไม่ต้องยัดดาวเพิ่ม แต่ถ้าใช้พานะในการหลบหนีเช่นเรือ +เพิ่ม 3 ดาวหลบหนีทางน้ำ <   ในกรณีที่หลบหนีทางอากาศ กรณีนี้ ให้ยัด 3 ดาวได้ทันที กรณีหลบหนีทางอากาศ"หากมีผู้ต้องหาเพียงคนเดียวให้นำเพียง แมงปอของตำรวจออก" กรณีมีมากกว่า 3คนขึ้นไป อนุญาตให้เปิด Curfew พร้อมนำ Hunter , Hydra ออกได้ทันที [เสริมโดย PoLicE_NuT]   กรณีที่มี ปชช ช่วยโจรหนี กรณนี้ให้ทำการ ยัด คดี เพียง 2 ดาวย้ำ 2 ดาวห้ามมากกว่านี้ ชื่อคดี ร่วมด้วยก่อคดี

                 สมาชิกนาวิกโยธิน
    1. Vanilla_                     -ผู้บัญชาการกองกำลังนาวิกโยธิน
    2. PoLicE_NuT                -รองผู้บัญชาการนาวิกโยธิน (พลเอก)
        3.-------------------------              --------------------------------------------
      4.-------------------------              --------------------------------------------


PoLicE_NuTFri Apr 01 2011 16:44:16 GMT+0700 (ICT)