gtakeemao / ประกาศจากทางเซิฟเวอร์ / Updata Server [กรุณาอ่าน]

Updata Server [กรุณาอ่าน]

ทางเซิฟเวอร์จะอัพเดทระบบใหม่โดยมีดังนี้
1.ระบบดูดบุหรี่
2.ระบบคาดเข็มขัด
3.ระบบ GangWar [ฉบับปรับปรุงใหม่]
4.เพิ่มอาชีพคนกวาดถนน [อาจมีการเปลี่ยนแปลง]
5.เปลี่ยนแปลงฐาน มาเฟีย [อาจมีการเปลี่ยนแปลง]แล้วจะมาแจ้งให้ทราบอีกทีสำหรับวันอัพเดทลงเซิฟเวอร์นะครับ

TonPl@mSat Oct 23 2010 05:04:04 GMT+0700 (ICT)