gtalg / กิจกรรม / กิจกรรมโปรเตอร์ปริศนา

กิจกรรมโปรเตอร์ปริศนา


เพียงท่านสังเกตโปรเตอร์ที่จัดเตรียมาแล้วตอบชื่อเรื่องให้ถูกต้องที่สุด เพียงเท่านี้ก็จะได้รับรางวัล

แจกเพียง 5 ท่านแรกที่ตอบถูกต่อ 1 โปสเตอร์ครับ ท่านละ 20000 $


**ข้อบังคับ !!**

การตอบ 1 ท่านตอบได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นต่อ 1 โปสเตอร์ ห้ามEdit ด้วยครับ ^^

gotosfFri Mar 18 2011 15:43:34 GMT+0700 (ICT)