gunzone / นาวิกโยธิน / ความหมายของ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน [อาจออกข้อสอบ]

ความหมายของ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน [อาจออกข้อสอบ]


      ความหมายของ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน [อาจออกข้อสอบ]

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (อังกฤษ: Royal Blackarmy Marine Corps,RBMC) มีหน้าที่บังคับบัญชา นาวิกโยธิน คือ ทหารเรือที่ได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษ เพื่อปฏิบัติภารกิจนอกเหนือจากในน่านน้ำตามปกติ โดยมุ่งเน้นการรบภาคพื้นดิน นับ เป็นการรบสะเทินน้ำสะเทินบก เพื่อสนับสนุนการรบของทหารเรือและอาจทำการรบร่วมกับทหารจากหน่วยรบอื่นๆ เช่น ทหารบก หรือ ทหารอากาศก็ได้ นาวิกโยธินจึงเปรียบเสมือนทหารเหล่าราบของกองทัพเรือนั่นเอง

ทหารเรือฝ่ายนาวิกโยธินนับว่ามีขีดความสามารถสูง ได้รับการฝึกทั้งการรบทางทะเลและการรบทางบก สามารถปฏิบัติการได้คล่องตัว เช่น เมื่อต้องการยกพลขึ้นบก การยุทธที่มีความคาบเกี่ยวกับสถานการณ์บกและน้ำ นอกจากนี้ยังสามารถปฏิบัติงานในท้องที่ชายฝั่ง รักษาความสงบตลอดน่านน้ำ เป็นต้น

Gta_InwOJiceSun Jul 17 2011 13:47:12 GMT+0700 (ICT)