hackdarkclub / แนะนำตัว ! / แนะนำัตัว คัฟ ฟ

แนะนำัตัว คัฟ ฟ

 
 
 
นิว


ชื่อเล่น นิว
นิสัย ขี้เล่น คุยเก่ง ปัญญาอ่อน (ที่สำคุญ ติ้งต๊อง) 
สิ่งที่ชอบ ชอบ สังสรร กับเพิ่ล ๆ 
บุคลิก ขี้เล่น เข้ากับคนดั้ยง่าย ชอบทัมความรุ๊จัก 
หมด ล๊ คร๊าบ !!

newjakjunsFri Oct 01 2010 11:04:33 GMT+0700 (ICT)