harata / วัยทำงาน / เชิญท่านที่สนใจกิจกรรมต่างๆของทางเทศบาล

เชิญท่านที่สนใจกิจกรรมต่างๆของทางเทศบาล


                
ขอเชิญทุกท่านที่เข้ามาในห้องนี้ที่มีความประสงค์
จะสนับสนุนกิจกรรมดีๆของเด็กเยาวชนบ้านโพน
ก็สามารถแสดงความคิดเห็นได้นะครับ หรืออาจจะสนับสนุนในเรื่อง
ทุนทรัพย์ต่างๆในการทำกิจกรรมของเยาวชาโพน
ก็ติดต่อเรามาได้นะครับ โดยติดต่อที่"ชมรมกีฬาและนันทนาการ
 เทศบาลตำบลโพน"นะครับ
                   
                 ขอขอบพระคุณล่วงหน้าครับ


                                                        

panomsilaFri Aug 27 2010 02:36:20 GMT+0700 (ICT)