harata / งาน / ประกาศเด้อ บอด นี้สามารถดูได้เฉพาะ คณะกรรมการ เท่านั้น

ประกาศเด้อ บอด นี้สามารถดูได้เฉพาะ คณะกรรมการ เท่านั้น

ประกาศเด้อ บอด นี้สามารถดูได้เฉพาะ คณะกรรมการ เท่านั้น

ท่านที่เปน คณะกรรมการกรุณาแจ้งเราด้วย ท่านจะมีสิทธิ์เข้าดู บอด นี้ ได้ ครับ

moshi007Sun Oct 17 2010 10:48:51 GMT+0700 (ICT)