haveboardshare / Share !! / มาแชร์เวลในเกมให้คนอื่นรู็กันทั้งของไทย/เซิฟนอก^^

มาแชร์เวลในเกมให้คนอื่นรู็กันทั้งของไทย/เซิฟนอก^^

ว่างมากแหะๆของเค้าTH เวล34  UK เวล16  TW 0  JP32~
ถ่ายรูปเซิฟนอกเป็นแต่ของUK =w=
ตอนนี้TWยังไม่CBอดเลย- -
JP  โอทีพีหาย=[]=;

♥MewZ♥Sat Jul 02 2011 21:02:30 GMT+0700 (ICT)