hcgamesza / Point Blank / วิธีตั้งชื่อยาว PB

วิธีตั้งชื่อยาว PB

[hide] การตั้งชื่อยาวๆ


1.ก่อนอื่นเลยสมมุติว่า [ช่องนี้เป็นช่องตั้งชื่อ] ให้เราพิมพ์อะไรก็ได้ให้ครบ 8 ตัว [12345678]


2.จากนั้นให้เปลี่ยนเป็นภาษาไทยแล้วกดลูกศรซ้ายมาจนสุดแล้วกดภาษาไทยตัวใดก็ได้สักตัวเช่น [ก12345678]


3.ตอนนี้เราสามารถตั้งได้ 9 ตัวอักษรแล้วถ้าต้องการเป็น 10 ตัวอักษรก็ทำตามข้อ 2 อีกรอบเช่น [กก12345678]


^^ด้านบนเป็นหลักเบื่องต้นนอกนั้นก็ลองประยุกต์เอานะครับ


เช่นผมจะตั้งชื่อ `๏ ก า ล ค รั้ ง ห นึ่ ง ๏ ’


วิธีทำคือต้องพิมพ์จากหลังไปหน้า เช่น


1.[’]


2.[๏ ’](เว้นวรรคให้ใช้อักษรพิเศษครับกด alt + 160)


3.[ง ๏ ’]


4.[นึ่ ง ๏ ’](จะต้องพิมพ์สระ อ่ ก่อนแล้วตามด้วยสระ อึ ต่อด้วย น)


5.[ห นึ่ ง ๏ ’]


6.[`๏ ก า ล ค รั้ ง ห นึ่ ง ๏ ’]ทำจนได้แบบนี้


ต่อไปถ้าเป็นภาษาอักกฤษเช่นผมจะตั้งชื่อ Accessories


วิธีทำก็เหมือนกันพิมพ์จากหลังมาหน้า


1.[essories]8ตัวหลังพิมพ์ไปก่อนได้เลย


2.[cessories] ตัวที่ 9 ให้กดลูกศรซ้ายจนสุดแต่แทนที่เราจะพิมพ์ตัว c ตรงๆมันกดไม่ได้ให้ใช้อักษรพิเศษแทน(อักษรพิเศษดูได้


จากลิ้งด้านบน)ในที่นี้ ตัว c คือ Alt+99


3.[ccessories]ตัวที่ 10 ก็ทำแบบข้อ 2.


4.[Accessories]ตัวที่ 11 ก็ทำแบบข้อ 2. อักษรพิมพ์ที่กดแล้วได้ตัว A คือ Alt+65


[ ใส่อักษรพิเศษ 1 ตัว แล้วกดย่อเกม แล้วกดขึ้นมาใหม่ถึงจะได้ ]
 [/hide]

lnwszero01zaSun Nov 27 2011 20:35:21 GMT+0700 (ICT)