hellocg / แนะนำตัวสมาชิกใหม่ / รายงานตัว

รายงานตัว

มารายงานตัวเจฟคำเตือน !! : "วะ" ห้ามใช้โพส เนื่องจากผิดกฏการพูด และ ห้ามใช้ ภาษาวิบัติเด็ดขาด

( ห้ามพูดคำหยาบและห้ามโพสสิ่งผิดกฏหมาย : จากเจ้าของเว็บ )
maeki99Wed Sep 01 2010 17:57:00 GMT+0700 (ICT)