hengchoklap / SET-th / SET INDEX 08-06-2555 ตามทั้งวัน

SET INDEX 08-06-2555 ตามทั้งวัน

SET INDEX  08-06-2555
ดูได้ทั้งวันถูกแล้วหยุดดู


0 = 02 - 04 -
1 = 12 - 14 -
2 = 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 -
3 = 32 - 34 -
4 = 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 -
5 = 52 - 54 -
6 = 62 - 64
 
 
7 = 72 - 74 -
8 = 82 - 84 -
9 = 92 - 94 -

คำเตือน
        ข้อมูลนี้เป็นเพียงการวิเคราะห์ความน่าจะเป็น โดยการอาศัยหลักการคำนวณทางดาราศาสตร์ การเคลื่อนที่ของดาว เราไม่ได้มีการสนับสนุนให้ท่านเล่นการพนัน หรือ สลากกินรวบที่หรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน

Good luck.

himalaiFri Jun 08 2012 08:21:24 GMT+0700 (ICT)