hero / เทคนิคการเล่น.......................... / ควบคุมภาษี

ควบคุมภาษีภาษีที่นาและภาษีต่าง ๆ ล้วนเป็นแหล่งที่มาที่สำคัญของทองคำ  คือกองกำลังสำคัญทางทรัพยากรของประเทศ  สามารถใช้จ่ายในการก่อสร้าง กองทัพของประเทศคุณ ในฐานะที่คุณเป็นผู้คุมบ้านเมืองคุณสามารถที่จะควบคุมการขึ้นลงของภาษีได้ คุณสามารถที่จะตรวจสอบระดับภาษีของเมืองคุณได้จากทางช่องซ้ายมือในหน้าเกม

ในหน้าของในเมืองคุณสามารถกดเข้าไปในหน่วยราชการ จะมีหน้าต่างของหน่วยราชการออกมา สามารถทำการปรับอัตราของปริมาณภาษีได้ 

จำนวนการเก็บทองคำจะขึ้นอยู่กับจำนวนภาษีและประชากร หากมีประชากรมาก รายรับก็จะยิ่งมาก การปรับภาษีให้สูงขึ้นทำให้เมืองของคุณเจริญและสามารถผลิตทองคำได้มากขึ้น แต่ทรัพยากรอื่นๆก้อจะลงน้อยลงไป และจะทำให้เกิดผลที่ร้ายแรง เพราะฉะนั้นการเป็นเจ้าเมืองที่ดีนั้นคุณควรจะควบคุมภาษีให้ดี เพื่อควบคุมระดับความปรารถนาของประชาชนให้อยู่ในระดับที่กำหนดไว้ หากภาษีมีอัตราที่สูงเกินไป จะทำให้ความปรารถนาของประชาชนลดลง และทำให้ประชนก่อจลาจลและหนี ยังส่งผลต่อกองทัพของคุณด้วย

 

 เครดิตhttp://www.3kingdom.in.th

choyjejoneTue Jan 04 2011 18:00:35 GMT+0700 (ICT)