hero / เทคนิคการเล่น.......................... / การสร้างเมืองใหม่

การสร้างเมืองใหม่

เมื่อระดับขั้นของเมืองถึงระดับที่สามารถสร้างเมืองใหม่ ผู้เล่นสามารถออกคำสั่งให้สร้างเมืองใหม่ได้ เป็นการสร้างทรัพยากรต่างๆให้กับกองทัพเพื่อให้กองทัพแข็งแกร่งมากขึ้น เมื่อสร้างเมืองใหม่ได้แล้ว ผู้เล่นก็ควรที่จะพัฒนาเมืองเก่าและเมืองใหม่ไปพร้อมๆกันด้วย ไม่เช่นนั้น จำนวนความปรารถนาของประชากรจะลดลงและทำให้บ้านเมืองวุ่นวาย เกิดความเสียหายได้

ความต้องการขั้นพื้นฐานเปิดเมืองใหม่

 

หากบรรดาศักดิ์ในเมืองของคุณไม่ได้ตามที่กำหนดไว้ คุณก็จะไม่สามารถสร้างเมืองใหม่ได้

การนำทรัพยากรติดตัวไปไม่พอสำหรับการสร้างเมืองใหม่ ถึงแม้ว่าคุณจะกำจัดทหารออกจากพื้นที่หมดแล้วคุณก็ไม่สามารถสร้างเมืองได้เพราะทรัพยากรไม่พอ

 

การยึดครอง : เมื่อคุณได้รับบรรดาศักดิ์ มีอำนาจในการสร้างเมืองใหม่ อย่างแรกที่คุณจะต้องทำคือยึดครองพื้นที่ให้ได้ หนึ่งพื้นที่ ในพื้นที่แต่ละพื้นที่จะแบ่งระดับที่ต่างกันออกไป พื้นที่มีระดับที่สูงขึ้นกองกำลังภายในก็จะมีมากขึ้นตามกัน หากคุณเลือกที่จะยึดครองพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งแล้ว คุณจะต้องคำนึงถึงกองกำลังของคุณด้วย 

เมื่อยึดครองได้แล้ว คุณสามารถเข้าสู่ตัวเมืองได้ทันที

จำนวนทรัพยากรที่ต้องการ:สร้างเมืองใหม่ต้องใช้ทรัพยากรตามที่กำหนดไว้ คือ อาหาร ไม้ หิน แร่เหล็ก ทองคำ อย่างละ 10000 ในสามก๊กแผ่นดินเดือดนี้ ทหารทุกนายจะมีพื้นที่ว่างสำหรับพกพาทรัพยากรติดตัว คลิกที่ ส่งออกไป จะปรากฏหน้าต่าง จากนั้นเลือกนายทหารและทรัพยากรที่ต้องการจะนำไปด้วยก็จะสามารถสร้างเมืองใหม่ได้เมืองใหม่ของคุณสร้างเสร็จสมบูรณ์

เครดิตhttp://www.3kingdom.in.th

choyjejoneTue Jan 04 2011 18:04:41 GMT+0700 (ICT)