hero / เทคนิคการเล่น.......................... / รายงานการรบ

รายงานการรบ

ทางระบบจะส่งข้อมูลผ่านกล่องจดหมายให้กับผู้เล่น เพื่อให้ผู้เล่นเตรียมพร้อมสำหรับการรบ

ผู้เล่นจะได้ข้อมูลผ่านข้อความแจ้งถึงรายงานสภาพการรบ ในขณะที่ผู้เล่นตีฝ่ากองทัพเข้าไปก็จะมีการเตรียมการล่วงหน้า 

 

การตรวจสอบ

คุณสามารถใช้อุบายเพื่อสร้างความสับสนให้กับฝ่ายตรง อุบายที่แตกต่างกันไปจะใช้ ถุงไหม ในจำนวนที่ต่างกัน หากคุณไม่มีถุงไหมก็จะไม่สามารถใช้กลอุบายได้ คุณสามารถไปซื้อที่ ร้านค้าได้ คุณยังสามารถฝึกฝนทหารสอดแนมเพื่อให้ได้รับข่าวสารและรายละเอียดเกี่ยวกับพื้นที่ของศัตรู คุณสามารถใช้ ป้ายยกเว้นการรบได้ หากคุณไม่ต้องการออกรบ  และสามารถใช้ คำสั่งย้ายเมือง เพื่อหลีกหนีศัตรูของคุณ

ข่าวสารการประจำการ

คุณสามารถใช้ของวิเศษเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับทหารและกองทัพของคุณ

“เครื่องหมายเสือ” สามารถเพิ่มความสามารถในการบัญชาการ “เครื่องหมายดาวบู้” สามารถเพิ่มความสามารถในการต่อสู้“เครื่องหมายดาวปัญญา” สามารถเพิ่มความฉลาดให้กับแม่ทัพ “เครื่องหมายดาวบุ๋น” สามารถเพิ่มความสามารถในการปกครอง “กลองบุก” สามารถเพิ่มกำลังโจมตีของกองทัพ “แผนผังกลยุทธ์โป๊ยข่วย” สามารถเพิ่มความสามารถในกองทัพ  หลังออกรบอย่าลืมไปที่สนามฝึกเพื่อรักษาทหารที่บาดเจ็บ

สามารถปลอบใจประชาชนโดย โดยใช้ ประกาศปลอบใจจะทำให้ ความปรารถนาของประชาชนฟื้นคืนทั้งหมด สร้างโกดังสามารถลดปริมาณทรัพยากรมากเกินไป หากทหารแข็งแกร่งมากเกินไปผู้เล่นสามารถเลือกที่จะไม่ออกรบได้ โดยใช้ “ป้ายยกเว้นการรบ”  สามารถใช้ “คำสั่งย้ายเมือง

รายงานการยึดครอง

คุณสามารถสร้างเครื่องมือการป้องกันศัตรูของคุณ คุณยังสามารถใช้ของวิเศษในการเพิ่งกำลังกองทัพของคุณได้อีกด้วย “เครื่องหมายเสือ” สามารถเพิ่มความสามารถในการบัญชาการ “เครื่องหมายดาวบู้” สามารถเพิ่มความสามารถในการต่อสู้“เครื่องหมายดาวปัญญา” สามารถเพิ่มความฉลาดให้กับแม่ทัพ “เครื่องหมายดาวบุ๋น” สามารถเพิ่มความสามารถในการปกครอง “กลองบุก” สามารถเพิ่มกำลังโจมตีของกองทัพ “แผนผังกลยุทธ์โป๊ยข่วย” สามารถเพิ่มความสามารถในกองทัพ 

* หลังออกรบอย่าลืมไปที่สนามฝึกเพื่อรักษาทหารที่บาดเจ็บและปลอบใจประชาชนได้โดยใช้ ประกาศปลอบใจจะทำให้ ความปรารถนาของประชาชนฟื้นคืนทั้งหมด

หากทหารแข็งแกร่งมากเกินไปผู้เล่นสามารถเลือกที่จะไม่ออกรบได้ โดยใช้ “ป้ายยกเว้นการรบ”  สามารถใช้ “คำสั่งย้ายเมือง

 การประกาศสงคราม / ไม่ประกาศสงคราม -- กิจกรรมสงคราม

คุณสามารถใช้ของวิเศษเพื่อเพิ่มกำลังให้กับกองทัพของคุณ เพื่อให้กองทัพมีอนุภาพทำลายล้างที่รุนแรง“เครื่องหมายเสือ” สามารถเพิ่มความสามารถในการบัญชาการ “เครื่องหมายดาวบู้” สามารถเพิ่มความสามารถในการต่อสู้“เครื่องหมายดาวปัญญา” สามารถเพิ่มความฉลาดให้กับแม่ทัพ “เครื่องหมายดาวบุ๋น” สามารถเพิ่มความสามารถในการปกครอง “กลองบุก” สามารถเพิ่มกำลังโจมตีของกองทัพ “แผนผังกลยุทธ์โป๊ยข่วย” สามารถเพิ่มความสามารถในกองทัพ  หลังออกรบอย่าลืมไปที่สนามฝึกเพื่อรักษาทหารที่บาดเจ็บ

 

ปล้น/รายงานการครอบครอง / การแจ้งเตือน – คำเตือน

รายละเอียดของการเพิ่มความปรารถนาของประชาชน

100-1 = 99 คน, ข้องใจ 0 +5 = 5

choyjejoneThu Jan 06 2011 20:01:43 GMT+0700 (ICT)