hero / เทคนิคการเล่น.......................... / การหนีทหาร

การหนีทหาร

ค่ายทหารบาดเจ็บ

การสูญเสียทหารในการทำศึก ส่วนหนึ่งหลังเสร็จศึกจะยู่ในค่ายทหารที่บาดเจ็บในสนามฝึก ผู้เล่นสามารถไปที่สนามฝึกเพื่อรักษาทหารบาดเจ็บ จะต้องเสียทองคำบางส่วนเพื่อรักษา หากไม่ได้รักษาทหารส่วนนี้จะตายหมด


ค่ายทหารหนี

การเปลี่ยนแปลงในการทหารบางครั้งอาจทำให้ทหารบางส่วนหนีไป ผู้เล่นสามารถเสียทองคำบางส่วนเพื่อให้ทหารเหล่านี้กลับค่ายได้

choyjejoneThu Jan 06 2011 20:07:16 GMT+0700 (ICT)