hero / เทคนิคการเล่น.......................... / ระบบสงคราม

ระบบสงคราม

การจะโจมตีเมืองต่างๆรวมถึงการยึดครอง ความพอใจของประชากรคือตัวบ่งชี้ หากความพอใจของประชากร <0 จะไม่สามารถครองเมือง

หากผู้เล่นไม่เคยครอบครองเมืองใดเลย จะมีการสู้รบคลายๆกับการทำสงครามปล้น จะสามารถนำทหารไปได้ตามระดับที่กำหนด

หากครอบครองเมืองสำเร็จแล้ว ไม่เรียกทหารกลับเมืองจะสามารถได้ทรัพยากรได้ตามพื้นที่นั้นๆ

 

การออกรบ

การโจมตีซึ่งหน้าเป็นการต่อสู้เริ่มต้นที่ระยะยิง จาก 200 การต่อสู้อีกครั้ง ในแต่ละรอบสามารถตั้งค่าความเร็วในการสู้รบได้ หากเวลาของทั้งสองฝ่ายในแต่ละรอบมาตรงกัน ฝ่ายศัตรูจะเป็นฝ่ายเริ่มโจมตีก่อน และหากอยู่ในช่วงโจมตีทั้งสองฝ่าย ฝ่ายผู้เล่นจะกลายเป็นฝ่ายตั้งรับอัตโนมัติ

 

การซ่อมแซมเครื่องป้องกัน

การซ่อมแซมกำแพงเมืองสามารถทำตามระดับ เทคนิคการซ่อมแซม

 

ครอบครองเมือง

หากครอบครองเมืองได้แล้ว ความพอใจของประชากรจะลดลง 1 คน หากประชากรในเมืองที่ถูกครอบครองเป็น 0 แล้ว เมืองนั้นจะถูกครอบครองโดยไม่เหมาะสม

 

การส่งทหารออกรบ

หลังจากที่เมืองถูกยึดครอง กองทัพในเมืองจะถูกส่งเข้า NPC เป็นทหารไร้สังกัดทันที

 

ย้อนกลับ-ขึ้นบนสุด

choyjejoneThu Jan 06 2011 20:14:28 GMT+0700 (ICT)