hero / เทคนิคการเล่น.......................... / การครอบครองพื้นที่

การครอบครองพื้นที่

หากคุณต้องการครอบครองเขตอำเภอ

จะต้องมี พันมิตรที่มีชื่อเสียง 1 ล้านชื่อ , บรรดาศักดิ์ “แพทย์”, ทองคำ 100,000 , ไข่มุก 5, ปะการัง 5, สีเคลือบ 5 , อำพัน 5

 

หากคุณต้องการจังหวัด

จะต้องมี รายชื่อ สิบล้านชื่อ, ตำแหน่งบรรดาศักดิ์เทียบเท่า “ที่ปรึกษาฝ่ายขวา” ทองคำ 800,000 , ปะการัง 20, สีเคลือบ 20 , อำพัน 20, หินโมรา 20

 

หากคุณต้องการเขต จะต้องมี รายชื่อผู้เห็นด้วยร้อยล้านชื่อ, ตำแหน่งบรรดาศักดิ์เทียบเท่า “หัวฟน้าองครักษ์ม้า” ทองคำ 5,000,000 , หินโมรา 60, ผลึกหิน 50 , หยกแข็ง 40, หยก 30

 

ย้อนกลับ-ขึ้นบนสุด

choyjejoneThu Jan 06 2011 20:29:38 GMT+0700 (ICT)