hero / เทคนิคการเล่น.......................... / เทคนิคการแต่งตั้งแม่ทัพประจำเมือง (หัวหน้าเฝ้าเมือง,นายพล,กุนซือ)

เทคนิคการแต่งตั้งแม่ทัพประจำเมือง (หัวหน้าเฝ้าเมือง,นายพล,กุนซือ)

ก่อนอื่นเลยทุกคนคงรู้วิธีแต่งตั้งกันอยู่แล้ว แต่บางคนอาจจะยังแต่งตั้งแม่ทัพที่จะให้ประจำเมืองผิดๆกันอยู่

าละมาเริ่มกันเลย

ก่อรอื่นเราก็มาดูผลของการอัพสเตตัสแต่ละอย่างมีประโยชน์อย่างไรนะครับค่า การเมือง = ค่าการเมือง1แต้มของหัวหน้าเฝ้าเมือง เพิ่มปริมาณการผลิดขึ้น 1% และเพิ่มความเร็วในการก่อสร้างรวมทั้งก่อสร้างระบบป้องกันเมือง1%

ค่า ความกล้าหาญ = ค่าความกล้าหาญ1แต้มของหัวหน้าเฝ้าเมือง เพิ้มความเร็วในการเกณ์ทหารได้1% เพิ่มค่าโจมตีของแม่ทัพได้10หน่วย ค่าความกล้าหาญ3หน่วยเพิ่มเพิ่มกำลังกายของแม่ทัพ1หน่วย

ค่า ปัญญา = ค่าปัญญา 1 แต้มของหัวหน้าเฝ้าเมือง เร่งความเร็วการวิจัย 1% เพิ่มพลังป้องกันของแม่ทัพ10หน่วย ค่าปัญญา3หน่วยเพิ่มพลังงานของแม่ทัพ 1หนวย


แล้วทีนี้เราก็มาดูแม่ทัพของเรากันว่าเขามีสเตตัสแบบไหน แล้วเราควรจะแต่งตั้งเขาเป็นอะไรดี

ก่อนอื่นเลยแต่งตั้งหัวหน้าเฝ้าเมือง แต่งตั้งเขาแล้วเราจะได้อะไร มาดูกันครับ

การแต่งตั้งหัวหน้าเฝ้าเมืองนี้จะมีผลทำให้เราได้ืทรัพยากรมากขึ้นนะครับ
และการที่จะได้ทรัพยากรเยอะๆนั้นเราต้องดูที่ ค่าการเมือง ของแม่ทัพนะครับ

เช่น เมืองเราต้องการทรัพยากรเยอะๆ ก็จัดการแต่งตั้งแม่ทัพ ที่มีค่า การเมืองเยอะๆนะครับอย่างต่อไปคือ แต่ตั้งนายพล แต่งตั้งเขาแล้วจะได้อะไร

การแต่งตั้งนายพล จะมีผลโดยที่เราจะสามารถเกณฑ์ทหารได้เร็วขึ้นนะครับ
และการที่จะเกณฑ์ได้เร็วขึ้นนั้นเราต้องดูที่ ค่าความกล้าหาญ ของแม่ทัพครับ
เช่น เราโดนทัพอื่นประกาศสงครามมันยกทหารมาบุกเราจะเดินทัพมาถึงอีก2วัน โอยยยยยแต่ทหารเราชั่งน้อยยิ่งนักจะทำยังไงดี
ก็ทำใจสิครับเอ้ยยไม่ใช่
ที่นี้เราก็จัดการแต่งตั้งนายพลที่มีค่าความกล้าหาญ เยอะๆ แล้วก็จัดการเกณฑ์ทหารซะ จาก 100 คนใน 10 นาทีอาจจะเหลือ 100 คนใน 5 นาทีก็ได้นะครับหากแม่ทัพมีความกล้าหาญถึง100 ทีนี้เราก็สามารถป้องกันเมืองจากทหารที่จะมาบุกเราได้แล้วจัดการมันซะ!!!

สรุปแล้วคือ ต้องการเกณฑ์ทหารไวๆ ให้แต่ตั้งแม่ทัพ ที่มีค่ากล้่าหาญ เยอะๆครับ


อย่างสุดท้ายการแต่งตั้ง กุนซือ มีกุนซือแล้วเขาช่วยอะไรเราได้
การแต่งตั้งกุนซือมีผลให้เราสามารถทำให้เราปล่อเลเซอร์ได้
อ้ยไม่ใช่ แต่งตั้งแล้วมีผลทำให้สามารถวิจัย ได้เร็วขึ้นครับ
การที่จะวิจัยได้เร็วขึ้นนั้น มันจะมีผล ตาม ค่าปัญญา ของแม่ทัพครับ

เช่น การทำวิจัยครั้ง1ใช้เวลา 10 ช.ม. ทีนี้เราแต่งตั้งกุนซือไปจะมีผลทำให้เวลาให้การใช้เวลาในการวิจัยเหลือ 7 ชม
ตาม ค่าปัญญา ของแม่ทัพที่เราได้แต่งตั้งไปครับที
นี้ ทุกคนก็คงรู้กันแล้วว่าเมืองเราควรมีแม่ทัพคนไหนมาเป็นหัวหน้าเฝ้าเมือง,กุนซือ,นายพล ของเราดี


KlyzenSun Jan 09 2011 09:17:13 GMT+0700 (ICT)