hero / เทคนิคการเล่น.......................... / จุดเด่นของเกม

จุดเด่นของเกม

โชคลาภและภัยธรรมชาติ

ในเกมนี้ไม่เพียงแต่มีการสร้างเมืองและการสู้รบ ยังมีการเกิดภัยพิบัติต่างๆและการได้รับพรจากฟ้า โชคและภัยเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่สามารถ ร้องขอได้ แต่ผู้เล่นสามารถใช้วิธีบวงสรวงเพื่อขอหลีกเลี่ยงภัยพิบัติ 1 ครั้ง

ภัยที่มนุษย์สร้างขึ้น        

การถูกรุกราน :ทองคำสูญหาย   10%     จำนวนปัจจุบันจะโชว์เมื่อเกิน จำนวนปริมาณสูงสุด

ภัยตั๊กแตน:อาหารลดลง  10%    จำนวนปัจจุบันจะโชว์เมื่อเกิน จำนวนปริมาณสูงสุด

อัคคีภัย:    ไม้ลดลง 10%       จำนวนปัจจุบันจะโชว์เมื่อเกิน จำนวนปริมาณสูงสุด

ภัยหินถล่ม:หินลดลง  10%       จำนวนปัจจุบันจะโชว์เมื่อเกิน จำนวนปริมาณสูงสุด

 ภัยเหมือง:   แร่เหล็กลดลง    10%             จำนวนปัจจุบันจะโชว์เมื่อเกิน จำนวนปริมาณสูงสุด

ภัยพิบัติ:               คนสูญหาย 10% จำนวนปัจจุบันจะโชว์เมื่อเกิน จำนวนปริมาณสูงสุด

การเกิดจลาจล:จะเกิดขึ้นต่อเมื่อทองคำ อาหาร หิน แร่เหล็ก ประชากร ทั้งหมดลดลง 10%   แต่ความปรารถนามีจำนวน

น้อยกว่า 50

การก่อกบฏ: สูญเสียกองทัพ อาหาร สิ่งของต่างๆ และเฉลยที่ยึดและจับได้ทั้งหมดจะหายไปโดยอัตโนมัติ โดยก็จะ

กลายเป็นประชากรชาวบ้านไป จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อทรัพยากรอาหารเท่ากับ 0

การละทิ้งภารกิจ : แม่ทัพที่ถูกแต่งตั้งและหนีทหาร เมื่อความจงรักภักดีน้อยกว่า 50 แม่ทัพอาจหนีได้

การแหกคุก: ที่เจ้าหน้าที่กรมราชทัณฑ์หนี ในกรณีนี้ทองคำจะไม่ลดลงแต่หากภายใน24ชั่วโมงยังไม่สามารถจับกลับมา

ได้จะมีเฉลยบางส่วนที่หายไป และกลายเป็นศัตรูทันที

การแปรพรรค:   หากทหารนอกเมืองมาขอแปรพรรค จะสามารถเพิ่มจำนวนทหาร 1นาย ความจงรักพักดีเพิ่ม 80 ในกรณีนี้จะเกิดขึ้นต่อเมื่อรับสมัครตำแหน่งว่าง ทหารที่แปรพรรคมาทองคำจะไม่ถูกหัก แต่ผู้เล่นจะต้องเป็น ยอมรับ ทหารที่แปรพรรคมาถึงจะเปลี่ยนเป็นฝ่ายตนเองได้ หากว่าไม่ต้องการ ก็สามมารถที่จะ ปฏิเสธ ได้ทันที

ภัยธรรมชาติ

น้ำท่วม   อาจจะเกิดขึ้นวันละครั้ง ทรัพยากรอาหารในเมืองจะเสียหายบางส่วน

พายุลูกเห็บ                             อาจจะเกิดขึ้นวันละครั้ง ทรัพยากรอาหารในเมืองจะเสียหายบางส่วน

ภัยแล้ง    อาจจะเกิดขึ้นวันละครั้ง ทรัพยากรอาหารในเมืองจะเสียหายบางส่วน

พายุหิมะ     อาจจะเกิดขึ้นวันละครั้ง ทรัพยากรอาหารในเมืองจะเสียหายบางส่วน 

พรบริจาค :ได้รับบริจาคทองคำจากเศรษฐี  

พรเก็บเกี่ยว :ได้รับผลผลิตที่มากขึ้น จะได้รับอาหาร

 พรสวรรค์

พรพันธุ์ไม้สีเขียว: ได้พันธุ์ไม้ต่างๆอุดมสมบูรณ์ จะได้รับไม้

พรอุโมงค์หิน :ค้นพบหิน จะได้รับหิน

พรเศรษฐีแร่เหล็ก :ค้นพบเหมืองแร่ จะได้รับแร่เหล็ก

พรปลอบใจประชาชน:  หากประชาชนอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข จำนวนประชากรก็จะเพิ่มขึ้น 5%จากจำนวนทั้งหมด

พรสงบสุข        ประชาชนในปัจจุบันมีความสุข ความปรารถนาเพิ่ม 30%   ลิมิตของความปรารถนาจะต้องไม่เกิน 100

choyjejoneTue Jan 04 2011 05:37:26 GMT+0700 (ICT)