hero / เทคนิคการเล่น.......................... / อำนาจพิเศษในเมือง

อำนาจพิเศษในเมือง

หลังจากที่ผู้เล่นได้ครอบครองเมืองแล้ว   

ภาษี  จะได้จากเมืองที่กำหนดไปสู้รบและชิงทองคำมา  เกณฑ์ทหาร จะได้จากเมืองที่กำหนดไปสู้รบและยึดเอาคนมา  รัฐบาลต้องอัพเกรดเป็นระดับสิบก่อนถึงจะมีอำนาจพิเศษได้  เมืองหนึ่งเมืองสามารถที่จะสู้รบได้วันละหนึ่งครั้งเท่านั้น

ขอบเขตของอำนาจ

แขวง : พื้นที่แขวง (ขนาดพื้นที่ 10*10), อยู่ตรงกับเมืองธรรมดา สามารถออกกฤษฎีกาคำสั่งได้วันละครั้ง

เขต :  พื้นที่เขต จะอยู่ตรงกับแขวงและเมืองธรรมดา. สามารถออกกฤษฎีกาคำสั่งได้วันละ 3 ครั้ง

โจว : พื้นที่ของโจวอยู่ ตรงกับเขต แขวงและ เมืองธรรมดา สามารถออกกฤษฎีกาคำสั่งได้วันละ 6 ครั้ง

เมืองหลวง : เมืองทั้งหมดของประเทศคือเมืองหลวง สามารถออกกฤษฎีกาคำสั่งได้วันละ 10 ครั้ง

ขั้นตอนปฏิบัติ

ในแผนที่ให้เลือกเมือง เปิดหน้าเมืองขึ้นมา


 

ด้านขวาของปุ่ม “จัดเก็บ” จะมีปุ่ม “ กฤษฎีกาคำสั่ง” เพิ่มขึ้นมา

คลิกปุ่ม “กฤษฎีกาคำสั่ง” จะปรากฏหน้าคำสั่ง 

สามารถเลือกเก็บภาษี.\ เกณฑ์ทหาร

ข้อควรระวัง

เมืองแต่ละเมืองสามารถออกพระราชกฤษฎีกาคำสั่งได้วันละครั้ง ตอนคลิกที่ปุ่ม “บัญชา”
ถ้าหากเมืองนี้ได้คลิกแล้วตามจำนวนที่ถูกกำหนดไว้ จะมี ป๊อปอัพกล่องโต้ตอบขึ้นมาว่า  “เมืองที่มีการออกกฤษฎีกาคำสั่งแล้ว 3 ครั้ง และคุณจะไม่สามารถออกพระราชกฤษฎีกาซ้ำได้อีก”
หากผู้เล่นตั้งค่าไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ (อยู่ในเมืองที่ไม่ใช่เมืองหลวง): คุณจะไม่สามารถออกพระราชกฤษฎีกาคำสั่งได้
หากที่ว่าการเมืองหลวงของผู้เล่นถึงขั้น 10 ถึงจะออกพระราชกฤษฎีกาคำสั่งได้
ถ้าหากคุณใช้อำนาจเกินกว่าขอบเขตอำนาจของเมืองนั้นๆ คุณจะไม่สามารถออกกฤษฎีกาคำสั่งได้

choyjejoneTue Jan 04 2011 05:54:49 GMT+0700 (ICT)