hero / เทคนิคการเล่น.......................... / อาคารสถานที่ในเมือง

อาคารสถานที่ในเมือง

เกมสู้รบส่วนใหญ่จะมีการสร้างอาคารสถานที่เป็นพื้นฐานของการพัฒนาทั้งหมด ในเกมนี้ก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายในการสร้างเมือง ซึ่งผู้เล่นสามารถเลือกที่จะสร้างเมืองของตัวเองตามที่คุณต้องการได้ และสามารถก่อสร้างและซ่อมแซมทิศทางได้อย่างง่ายดาย  
เมืองของผู้เล่นจะเป็นพื้นฐานของอำนาจ ยิ่งก่อสร้างต่อเติมเมืองและทรัพยากรให้มากและสูงขึ้นเท่าไร  ผู้เล่นก็จะสามารถมีตีเมืองและครอบครองเมืองอื่นๆได้เพิ่มมากขึ้น  และจะสามารถเป็นที่หนึ่งได้  และยังจะได้เป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ เมืองธรรมดายิ่งเยอะเท่าไร การปกครองก็จะยากขึ้น ผู้เล่นยังต้องคำนึงถึงจิตใจของประชากรเพื่อไม่ให้ก่อการจลาจล


 ในแผนที่คุณสามารถมองเห็นเมืองของคุณได้

การสร้างเมืองรวมเอาสองส่วนไว้ด้วยกันคือ 1. ทรัพยากร และ 2. อาคารตัวเมือง

ทรัพยากรรวมถึงไร่นา, โรงเลื่อยไม้, โรงผลิตหิน, เหมืองแร่เหล็ก .ทรัพยากรสร้างเพื่อให้มีอาหาร หิน แร่เหล็ก ไม่ขาด, การพัฒนาอย่างรวดเร็วในเกมของคุณเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ สร้างเมืองพัฒนากองทัพเพื่อทำสงครามอย่างต่อเนื่องจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรมาก คุณต้องยกระดับทรัพยากรอาคารและการฝึกอบรมเป็นจำนวนมากกองกำลังต่อต้านการทำลายศัตรูให้มากที่สุดการก่อสร้างนอกเมือง

ภายในเมืองมีบ้าน, หน่วยที่ราชการ, สถาบันการศึกษา, ค่ายทหาร, โรงเตี๊ยม, บ้านวีไอพี, วัดหงหลู่ซื่อ, ตลาด ร้านช่างเหล็ก, ร้านช่าง, โกดัง, คอกม้า, หอคอยเตือนภัย, กำแพงเมือง .ภายในเมืองสร้างเพื่อพัฒนาทางด้านทหารและไว้ใช้ในการสู้รบและป้องกันเมือง ผู้เล่นต้องพัฒนาการด้านทหารอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว เพื่อเพิ่มยุทธศาสตร์ที่ดีให้กับกองทัพของคุณ เพื่อที่จะได้ชัยชนะในการสู้รบ

รูปแบบอาคารภายในเมือง

เมื่อทำการเข้าสู่ระบบเกมแล้ว แถบด้านซ้ายอินเตอร์เฟสเกมที่คุณสามารถดูข้อมูลเมืองขั้นพื้นฐาน ชื่อเมือง คน อัตราภาษี ทองคำและประชากร คลิก “ข้อมูลเมือง” เพื่อดูข้อมูลทั้งหมด เพื่อจัดการประสิทธิภาพของเมือง

 


 

การพัฒนาเมือง :

ด้านบนจะมีช่องที่เป็นพื้นฐานของการติดต่อในเกม คลิก ที่ปุ่ม "เมือง" เพื่อเข้าสู่ตัวเมือง รอบนอกของพื้นที่เมือง ผู้เล่นสามารถสร้างพื้นที่การเกษตร  โรงเลื่อยไม้, โรงผลิตหิน, และก่อสร้างเหมืองแร่เหล็ก จำนวนในการสร้างพื้นที่ทั้งสี่อย่างขึ้นอยู่กับระดับขั้นของเจ้าหน้าที่ระดับเมืองที่เกี่ยวข้องกับข้าราชการระดับต่างๆในตัวเมือง

การสร้างเมืองใหม่จะมีพื้นที่รอบนอก 12 บล็อกเปล่า ตัวเมืองเพิ่มระดับหนึ่งขั้น พื้นที่รอบนอก 3 บล็อกเปล่า ถ้าตัวเมืองเพิ่มระดับถึงขั้นที่ 10 จะมีพื้นที่รอบนอก 39 บล็อก

จำนวนพื้นที่ว่างรอบนอกเมืองขึ้นอยู่กับการเพิ่มระดับของที่ว่าการในตัวเมือง

คลิกที่ที่ว่าง จะปรากฏหน้าต่างการสร้างขึ้นมา และหลังจากเลือกรูปแบบที่จะสร้างเรียบร้อยแล้ว ผู้เล่นจะสามารถสร้างสิ่งก่อสร้างในการผลิตทรัพยากรได้พื้นที่รอบนอกสามารถสร้างสิ่งก่อสร้างได้สี่รูปแบบ

ในหน้าแรกของเกมด้นบน คลิกที่ปุ่ม “ในเมือง” เพื่อเข้าเมือง  ในเมืองจะมีบล็อกพื้นที่ว่างทั้งหมด 39 แผ่น อาคารราชการกินพื้นที่ 4 แผ่น ที่เหลืออีก 32 แผ่น คือพื้นที่ที่ผู้เล่นสามารถเลือกสร้างอาคารสถานที่ในแบบของตัวเองได้ในเมืองยังสามารถเห็นพื้นที่ว่างที่รอการก่อสร้างได้อีกด้วย

เริ่มแรก ผู้เล่นจะมีแค่รั้วกำแพงเท่านั้น ผู้เล่นจะต้องรีบก่อกำแพงเมืองขึ้นเพื่อป้องกันการถูกโจมตี ตัวเกมมีช่วงเวลาจำกัดสำหรับป้องกันมือใหม่ไว้ แต่ผู้เล่นควรจะรีบสร้างความแข็งแกร่งเพื่อความแน่นอนของเมือง

 

 

เริ่มแรกจะมีแต่รั้วกำแพงให้ดังภาพ

 

 

choyjejoneTue Jan 04 2011 06:07:22 GMT+0700 (ICT)