hero / เทคนิคการเล่น.......................... / การเพิ่มความปรารถนา

การเพิ่มความปรารถนา

ผู้เล่นสามรถเช็คระดับความปรารถนาด้านจากช่องด้านซ้ายมือของเกมสิ่งที่เป็นตัวชี้วัดความมั่นคงของประเทศและความสามัคคีคือประชาชน ในเกมนี้ก็เหมือนกัน ความปรารถนาของประชาชนสามารถสะท้อนถึงระดับของการพัฒนาเมือง ในเกมสามก๊กแผ่นดินเดือดประชาชนจะแบ่งระดับความปรารถนาเป็นสองแบบคือ ความปรารถนาและความไม่พอใจ  (ความไม่พอใจจะยังไม่เปิด แต่จะอยู่ในรุ่นถัดไป) ความไม่พอใจของประชาชนจะเพิ่มขึ้นตามกาลเวลา (ประชาชนก็จะมีการร้องเรียน) เช่น การที่ผู้เล่นตั้งค่าการเก็บภาษีมากเกินไป หรือ สืบเนื่องจากการที่ผู้เล่นพ่ายแพ้ในการทำศึก ทำให้ประชาชนเกิดความรู้สึกไม่มั่นใจในผู้นำของตน และยังมีอีกหลายอย่างที่มีผลกระทบต่อความพึงพอใจของประชาชนซึ่งผู้เล่นสามารถพบได้ในเกม

เมื่อจำนวนประชากรลดลงในระดับหนึ่ง ประชาชนในเมืองก็จะทำการก่อจลาจล เพื่อให้เกิดการทำลายอาคารบ้านเมืองและทรัพยากร ผู้เล่นก็จะเกิดการสูญเสียประชากร หากคุณไม่ออนไลน์นานผลก็คือประชากรจะสูญหายที่สุดแล้วจะกลายเป็นเมืองร้าง (เมืองที่ถูกลบ) ดังนั้นเพื่อรักษาสถานะของเมืองควรตรวจสอบสถานะภาพอยู่ตลอดเวลา

 ผู้เล่นไม่เพียงแต่เป็นสถาปนิก หากแต่ยังเป็นผู้ดูแลความพึงพอใจของประชาชนในเมืองอีกด้วย การปรับอัตราภาษีมีผลต่อขวัญกำลังใจของประชาชนในเมือง หากปรับภาษีมากเกินไปอัตราขวัญกำลังใจจะลดน้อยลงและใน

ที่สุดนำไปสู่ผลกระทบร้ายแรง ดังนั้นหากอัตราความโกรธแค้นของประชาชนลดลงเมื่อไร ควรรีบทำการปลอบขวัญประชาชนโดยทันที เพราะฉะนั้นผู้เล่นจะต้องคำนึงถึงความพึงพอใจของประชาชนในเมืองเป็นหลัก ไม่เช่นนั้นอาจก่อให้เกิดจลาจลได้

ผู้เล่นควรศึกษาวิธีการควบคุมจากการเล่นเพื่อให้ผู้เล่นเข้าใจการควบคุมขวัญกำลังใจได้ดียิ่งขึ้น 

การปลอบขวัญประชาชน

เจ้าเมืองสามารถทำการปลอบขวัญประชาชนเพื่อเพิ่มระดับความพึงพอใจและลดระดับความโกรธแค้นของประชาชนได้  วิธีการปลอบขวัญทำได้ดังนี้

การบรรเทาสาธารณภัย : เสียทรัพยากรอาหารเพื่อเพิ่มระดับขวัญกำลังใจได้ 5 ลดความโกรธแค้น 15 เสียทรัพยากรอาหารตามจำนวนประชากรในเมือง

การอธิฐาน : เสียทองคำเพื่อเพิ่มระดับขวัญกำลังใจได้ 25 ลดความโกรธแค้น 5 เสียทองคำตามจำนวนประชากรในเมือง

การบวงทรวง : เสียทรัพยากรอาหารพร้อมทองคำเพื่อหลีกเลี่ยงภัยธรรมชาติ 1 ครั้ง และ มีโอกาสจะได้รับพรจากสวรรค์ 1 ครั้ง เสียทรัพยากรอาหารและทองคำตามจำนวนประชากรในเมือง

การเพิ่มประชากร : เสียทรัพยากรอาหารเพื่อเพิ่มจำนวนประชากร เสียทรัพยากรอาหารตามจำนวนประชากรในเมืองคุณสามารถเรียกเก็บทรัพย์สินของประชาชนได้  แต่ขวัญกำลังใจของประชาชนจะลดลง แต่ในช่วงเวลาที่สงครามบางครั้งจำเป็นต้องเรียกเก็บก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เหมือนกัน  แต่ผู้เล่นต้องไม่ลืมที่จะปลอบขวัญประชาชน ทรัพย์สินที่สามารถเรียกเก็บกับประชาชนได้มี  ทองคำ อาหาร ไม้ หิน แร่เหล็ก จำนวนเรียกเก็บขึ้นอยู่กับปริมาณและจำนวนประชาชนในประเทศ การเรียกเก็บทรัพย์สิน 1 ครั้ง ขวัญกำลังใจจะลดลง 20 หน่วย 

การปรับภาษี

 

การปรับภาษีประชาชนมีผลกับระดับขวัญกำลังใจของประชาชน เพราะฉะนั้น ผู้เล่นควรปรับภาษีให้อยู่ในเกณฑ์ที่พอดี หากมากจนเกินไปจะทำให้ ทองคำมีราคาที่สูงขึ้นและระดับขวัญกำลังใจจะลดลงอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับวิธีปรับค่าภาษีสามารถเข้าไปดูรายละเอียดใน หน่วยราชการ ------ การปรับภาษี
 

choyjejoneTue Jan 04 2011 06:17:12 GMT+0700 (ICT)