hero / กฏระเบียบการใช้ Webboard / ห้ามระบุพิกัดในบอร์ด

ห้ามระบุพิกัดในบอร์ด

เพื่อความปลอดภันนะคะกรุณาอย่าระบุพิกัดในเวบบอร์ดหรือบอกเป้าหมายให้คนอื่นๆนอกจากเพื่อนหรือคนนอกพันให้รู้เด็ดขาด

choyjejoneThu Jan 06 2011 21:13:42 GMT+0700 (ICT)