hometist / เรื่องทั่วไป / หันหัวนอนไปทิศไหนดี ?

หันหัวนอนไปทิศไหนดี ?


หันหัวนอนไปทิศไหนดี ?

“ท่านอนสีหไสยาของพระพุทธเจ้า ทรงนอนตะแคงขวาหันพระเศียรไปสู่ทิศใต้ พระพักตร์จะหันสู่ทิศตะวันออก พระบาทพุ่งสู่ทิศเหนือ”

“ที่นอนหันหัวไปทางทิศใต้นั้นเพราะ พระพุทธเจ้าเสด็จมาจากทางนั้น”

“ใน สมัยพุทธกาล พระสารีบุตรต้องเดินทางไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา ก่อนจำวัดก็จะตรวจตราดูว่า พระศาสดาอยู่ทางทิศไหน แล้วก็จะนอนหันศรีษะไปทางทิศนั้น (แม้ว่าจะเป็นทิศตะวันตกก็เถอะ)”

“ศิลา จารึกสมัยสุโขทัยและในหนังสือไตรภูมิพระร่วง กล่าวถึงหัวนอนคือทิศใต้ ส่วนทิศปลายตีนคือทิศเหนือ เมื่อคนเป็นๆนอนหันหัวสู่ทิศใต้ คนตายจะต้องหันหัวสู่ทิศเหนือ เวลาฝังศพจึงต้องเอาหัวคนตายไปทางทิศเหนือ”

“ได้ยินคนพูดว่า คนเชียงใหม่ จะนอนหันหัวไปทางทิศตะวันตกก็ได้ เพราะทางทิศตะวันตกมีพระฐาตุดอยสุเทพอยู่”

“ตาม ความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ เรื่องพระพิฆเณศ ท่านมีเศียรช้างได้จากช้างนอนตายและหันหัวไปทางทิศตะวันตก จึงไม่ควรนอนหันหัวไปทางทิศตะวันตก”

“ซุนนะฮฺท่านรอซูลุลลอฮฺ ศ็อลฯ ท่านนอนหันศรีษะไปทางทิศเหนือ และตะแคงด้านขวา เพื่อหันหน้าไปทางกิบลัต ทิศตะวันตก นั่นคือหลักฐานใช้ซึ่งทำแล้วได้บุญครับ แต่ทิศกิบลัตเป็นทิศที่เราเอาศรีษะซุหยูดต่อพระองค์อัลลอฮฺ ซุบหฺฯ ครับ เป็นทิศที่เราหันหน้าเข้าเฝ้าต่อพระองค์ และท่านนบีเองก็ไม่เคยนอนชี้เท้าไปทางกิบลัต เราก็ทำตามท่านศาสดาดีที่สุดครับ”

“คตินี้มีเก่าแก่นับตั้งแต่สมัยยุคก่อนประวัติศาสตร์แล้ว ดังเช่นมีการขุดค้นพบโครงกระดูกมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์หลายแห่งก็ได้พบว่า การวางศพคนภายในหลุมหันไปสู่ทิศเหนือเนื่องจากยึดถือกันว่าทิศหัวนอนของคนมี ชีวิตจะหันไปสู่ทิศใต้ ทิศหันหัวของคนตายจึงอยู่ทิศเหนือตรงข้ามกับทิศของคนเป็น”

“ฮวงจุ้ย ของจีน ถือว่าทิศใต้เป็นทิศอันอบอุ่น ได้รับแสงแดดของดวงตะวันจากแถบเส้นศูนย์สูตรอย่างเต็มที่ ส่วนภาคเหนือนั้นจะโดนลมหนาวจากไซบีเรียกระหน่ำเข้ามา นำความหนาวเหน็บอย่างรุนแรงมาสู่ จีนจึงถือว่าทิศเหนือเป็นทิศที่สถิตความชั่วร้ายและความตาย ในวิชาฮวงจุ้ยให้กำหนดภูมิทำเลที่ดี ต้องมีภูเขาใหญ่อยู่ทางทิศเหนือเพื่อป้องกันลมร้าย (คือวิญญาณร้าย) ส่วนทิศใต้ถือว่าเป็นทิศอันเป็นมงคล จึงให้หันหัวนอนไปทิศใต้”

“ตามหลักฮวงจุ้ย ทุกทิศดีหมด เพียงแต่ทิศใดจะดีกับใคร”

“หลัก ฮวงจุ้ย ไม่ได้ถืออย่างคนไทย แต่จะเน้นไปที่ชัยภูมิในการวางเตียงนอนมากกว่า หรือไม่ก็ดูจากธาตุปีเกิดของผู้นอนว่า ควรหันหัวนอนไปทางทิศใด อย่างคนเกิดปีกุนกับปีชวด ทิศหัวนอนเป็นทิศตะวันตก ถือว่าเป็นมงคลอย่างยิ่ง เพราะเป็นทิศส่งเสริมเจ้าชะตา ตามหลักความสัมพันธ์ของธาตุทั้ง 5 ปีกุนกับปีชวด เป็นธาตุน้ำ ส่วนทิศตะวันตก เป็นธาตุทอง ตามกฎเบญจธาตุ ธาตุทองส่งเสริมธาตุน้ำ”

“คนไทย บางคนว่าชื่อ ตก กับ ใต้ ไม่เป็นมงคล บางคนก็ว่า ออก เหมือนเงินไหลออก”

“โดย ปกติแล้วการวางทิศทางของอาคารต่างๆ ในบาหลี จะวางโดยยึดกับ ทิศหลักทั้งสี่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัด บ้าน หรือลานกิจกรรม จะถูกจัดให้หันสู่ทิศเหนือซึ่งถือเป็น ทิศศักดิ์สิทธิ์ ส่วนทางทิศตะวันออกของบริเวณบ้าน มุมด้านตะวันออกเฉียงเหนือ จะเป็นที่ตั้งแท่น บูชาบรรพบุรุษ ด้วยถือเป็นทิศที่มีคุณที่สุด ทิศหัวนอนจะหันไปด้านเหนือ ส่วนทิศตะวันตกเฉียงใต้ใช้เป็นทิศที่ตั้งห้องครัวและสิ่งปฏิกูล”

“ถ้า ถามคนเขมรในกัมพูชาทุกวันนี้ ว่าหันหัวนอนไปทางไหน โดยมากจะตอบว่า หลายทิศยกเว้นตะวันตก เพราะเป็นทิศของหัวนอนของศพคนตายแล้ว บางคนบอกว่าโดยมากหันไปทางเหนือกับใต้มากกว่าตะวันออก”

“ดิฉันเคย อ่านหนังสือที่นักวิจัยกล่าวว่าเวลานอนควรนอนแนวเหนือ-ใต้ตามขั้วแม่เหล็ก โลกค่ะ เพราะจะช่วยให้สนามแม่เหล็กภายในร่างกายเราได้เรียงตัวใหม่เวลานอนติดต่อกัน เป็นเวลาหลายชั่วโมง ร่างกายจะสามารถรับพลังจากสนามแม่เหล็กโลกได้ดีขึ้น ช่วยปรับสมดุลในร่างกายได้”

“หัวเตียงหันทางทิศใต้ไม่ดีนั้น เพราะว่า ผนังบ้านทางทิศใต้ รับแดด ตลอดเวลาครับ เมื่อรับแดด ผนังจะอมความร้อนใว้ภายใน และปล่อยออกมาเวลากลางคืน ทำให้นอนหลับไม่สบาย ปวดหัว อาจมีผลต่อสุขภาพ แต่ก็สามารถวางหัวเตียงไปทางทิศใต้ได้ถ้าหากว่า ผนังด้านนั้นของบ้านคุณไม่โดนแดดครับ”

“จริงๆ แล้วน่าจะเป็นเพราะ ตอนบ่ายอาคารด้านทิศตะวันตก จะอมความร้อน และสะสมไว้ จะค่อยๆ คลายความร้อนก็เมื่อตกกลางคืน ดังนั้น ถ้าคุณนอนหันหัวไปด้านนั้น ก็จะร้อนผ่าวๆ ทำให้ไม่สบายเนื้อสบายตัว”

“ให้ยึดความรู้สึกเราเป็น เกณฑ์ เพราะร่างกายคนเราเหมือนมีมิเตอร์ชี้วัดความสุขความสบายอยู่ข้างใน ถ้าหันหัวนอนไปแล้วรู้สึกอึดอัดขัดข้องใจ นั่นคือความไม่ชอบในทิศทางนั่นๆ ร่างกายเรารับรู้สัมผัสได้”

“จะมองลักษณะห้อง รูปห้อง การจัดห้อง ในห้องจะพยายามไม่ให้มีแสงไฟเลย (หมายถึงเวลานอน) ถ้ามีแสงไฟจะนอนไม่หลับ เรื่องของทิศทาง ยังไง ๆ ก็ไม่ให้แสงมันแยงตาเป็นใช้ได้ “

“หัวเตียงอยู่ทิศตะวันตก ถ้าตื่นสาย แสงแดดยามเช้า ก็จะแยงตา ทำให้ตื่นสายไม่ได้ครับ (ดีซะอีก จะได้ไม่ตื่นสาย)”

“บาง คนบอกว่า ทิศต้องห้าม คือทิศตะวันตก แต่เรื่องนี้ จริงๆแล้ว ไม่เกี่ยวกันเลยขึ้นกับ ทิศทางลมอ่ะครับ ถ้าลมพัดหัว อาจจะทำให้ป่วยได้ “

“ทิศไหนก็ได้ แต่อย่าให้หัวเตียงติดห้องน้ำ เพราะมีความชื้น และจะได้ยินเสียงชักโครกและท่อน้ำ”

“ทิศ ไหนก็ได้ แต่อย่าให้ปลายเตียงหรือข้างเตียงอยู่ในตำแหน่งที่เห็นประตู เพราะจะคอยกังวลว่ามีใครจะเดินเข้ามาหรือเปล่า หรือจะทำให้ระแวงบ่อยๆและจะคอยดูช่องใต้บานประตูว่ามีใครมาแอบฟังเราหรือ เปล่านะ”

“ทิศไหนก็ได้มั๊ง แต่อย่าให้ลุกขึ้นมาแล้วมองเห็นกระจกเงา เพราะจะตกใจได้ (แบบว่าเห็นตัวเองแล้วกลัวน่ะ)”

“วางหัวเตียงตามใจดีที่สุดค่ะ...มีหลายบ้านที่หันหัวนอนไปทางต.ต.ก็เห็นเขาเจริญรุ่งเรืองดี”

“อ่าน จากไหนมาม่ายรู้ ให้เอารูปดวงอาทิตย์ปิดไว้ที่ผนังหัวนอน ประมาณว่าหลอกทิศว่าทิศหัวนอนเป็นทิศตะวันออก (หลอกทิศไม่ได้ก็หลอกตัวเองได้เนอะ)”

“เคยหันหัวไปทางทิศตะวันตก เฉียงเหนือ ปลายเท้าเป็นกระจก....ไม่เจออะไรเลยค่ะ แต่พอหันหัวนอนไปทางทิศเหนือ...แฮ่ะๆๆๆๆ ฝันเห็นเจ้าที่เลยค่ะ จริงๆนะ แต่ท่านมาดี จากนั้นก็ฝันทุกคืนเลย ฝันอะไรมั่งก็ไม่รู้เรื่อยเปื่อย...”

“โบราณว่าไว้ว่าให้หันหัวนอนไปทางทิศตะวันออกหรือไม่ก็ทิศเหนือเท่านั้น ถ้าเป็นทิศตะวันตกหรือทิศใต้จะไม่ดี สำหรับคนที่เชื่อ แต่ว่าคุณจำเป็นต้องหันหัวนอนไปทางตะวันตกหรือทิศใต้จริงๆ มีวิธีแก้เคล็ดคือ หนึ่ง ไปซื้อน้ำมันมวยมา สอง ก็ทา ถู ทา ถู บริเวณที่เคล็ด” ( ฮา...)เชื่ออันไหนดีฟะเนี๊ย ?

nanaWed May 18 2011 15:45:24 GMT+0700 (ICT)