hpdiagonalley / ข่าวการเรียน / แจ้งคาบเรียนวิชามักเกิ้ลศึกษา คาบเรียนที่ #1 วันที่ 29/01/2013

แจ้งคาบเรียนวิชามักเกิ้ลศึกษา คาบเรียนที่ #1 วันที่ 29/01/2013

แจ้งคาบเรียนวิชามักเกิ้ลศึกษา คาบเรียนที่ #1 วันที่ 29/01/2013

ทางโรงเรียนฮอกวอตส์ ยินดีที่จะเปิดการเรียนการสอน

วิชามักเกิ้ลศึกษา
คาบเรียนที่ 1

ในวันที่ 29 เดิอน มกราคม 2556 เวลา 20.00 เป็นต้นไป

ที่ ห้องเรียนวิชามักเกิ้ลศึกษา

ฉันหวังว่า ทุกคนคงจะมาเรียนกันมากที่สุด

ใครมาเรียนวิชาฉันบ่อยมีเหรียญ เกียรติยศให้ด้วยนะ


                                                                                                                                                  Racel
                                                                                                                                                ศาสตราจารย์ประจำวิชามักเกิ้ลศึกษา


SecurSSun Jan 27 2013 21:42:51 GMT+0700 (ICT)