hpdiagonalley / ข่าวการเรียน / แจ้งคาบเรียนวิชามักเกิ้ลศึกษา คาบเรียนที่ #1 วันที่ 12/02/2013

แจ้งคาบเรียนวิชามักเกิ้ลศึกษา คาบเรียนที่ #1 วันที่ 12/02/2013

แจ้งคาบเรียนวิชา มักเกิ้ลศึกษา คาบเรียนที่ 2 

ทางโรงเรียนฮอกวอตส์ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเปิดการเรียนการสอนวิชามักเกิ้ลศึกษา

ที่ห้องเรียนวิชามักเกิ้ลศึกษา เวลา 20.00 เป็นต้นไป

ในวันที่ 12 เดือนกุมภาพันธ์ 2556

SecurSSun Feb 10 2013 17:46:50 GMT+0700 (ICT)