hpdiagonalley / ข่าวการเรียน / แจ้งคาบเรียนวิชาดุแลสัตว์วิเศษ คาบที่ 2 // วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 20.00น.(แก้ไข)

แจ้งคาบเรียนวิชาดุแลสัตว์วิเศษ คาบที่ 2 // วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 20.00น.(แก้ไข)

เนื่องจากเนื้อหาที่จะสอนอยู่ใน Facebook และ Facebook เหมือนระบบมีปัญหา ทำให้อาจารย์ไม่สามารถเจ้าถึงเนื้อหาที่จะนำมาใช้ในการสอนได้ จึงขอเลื่อนคาบเรียนเป็นวันพรุ่งนี้ในเวลาเดิม

จึงเรียนมาให้ทราบโดยทั่วกัน

vernondursleySun Feb 10 2013 18:37:42 GMT+0700 (ICT)