hpdiagonalley / ข่าวการเรียน / แจ้งเลื่อนเวลาคาบเรียนวิชาดูแลสัตว์วิเศษ คาบเรียนที่ 3

แจ้งเลื่อนเวลาคาบเรียนวิชาดูแลสัตว์วิเศษ คาบเรียนที่ 3

จากเดิมที่เป็น วันที่ 17 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2013 เวลา 20.00น.

เนื่องจากยังไม่ได้รับเนื้อหาที่จะใ้ช้สอน ได้รับเนื่้อหาเมื่อไหร่จะแจ้งเวลาเรียนที่แน่นอนให้ทราบอีกครั้ง

vernondursleySat Feb 16 2013 07:47:33 GMT+0700 (ICT)