hpdiagonalley / ข่าวการเรียน / แจ้งคาบการเรียนวิชาอักษรรูณโบราณ1

แจ้งคาบการเรียนวิชาอักษรรูณโบราณ1

  แจ้งข่าวการเรียนวิชาอักษรรูณโบราณ คาบเรียนที่ 1 วันที่ 6/03/2013
   ทางโรงเรียนฮอกกวอตส์ยินดีจะเปิดการเรียนการสอน
   วิชาอักษรรูณโบราณ คาบเรียนที่ 1
   ตั้งแต่เวลา 20.30 เป็นต้นไป
   

                                                     

natashaWed Mar 06 2013 13:09:58 GMT+0700 (ICT)