hpdiagonalley / ข่าวการเรียน / แจ้งข่าวการเรียนวิชาดาราศาสตร์คาบเรียนที่ 3

แจ้งข่าวการเรียนวิชาดาราศาสตร์คาบเรียนที่ 3

แจ้งข่าวการเรียนวิชาดาราศาสตร์ คาบเรียนที่3 วันที่ 9/03/2013
ทางโรงเรียนฮอกกวอตส์ยินดีจะเปิดการเรียนการสอน
วิชาดาราศาสตร์ คาบเรียนที่ 3
ตั้งแต่เวลา 20.30 เป็นต้นไป
 

 

 

 

 

Sinistra

ศ.วิชาดาราศาสตร์

nattayaSat Mar 09 2013 14:21:49 GMT+0700 (ICT)