ink2525 / ห้องประวัติ / ประวัติ "สมเด็จลุน"

ประวัติ "สมเด็จลุน"

ประวัติ "สมเด็จลุน"

   "ผู้เฒ่า" ขอเรียบเรียงประวัติย่อของท่าน โดยแปลจากใบลานต้นฉบับภาษาลาว ที่ได้มาจากเมืองโพนทอง แขวงจำปาศักดิ์
   
   เกิด พ.ศ. 2396 สถานที่เกิด บ้านหนองไฮท่า ต.เวินไซ เมืองโพนทอง แขวงจำปาศักดิ์ สปป.ลาว
   บิดา พ่อบุญเลิศ สว่างวงศ์ มารดา แม่กองศรี
   ลักษณะพิเศษ อยู่ในครรภ์มารดา 10 เดือน
   ชื่อเดิม ท้าวลุน
   บวชสามเณร อายุ 12 ปี
   สามเณรลุน มีความจำเป็นเลิศ อ่านหนังสือ ท่องบทสวดมนต์ได้หมดอย่างรวดเร็ว
   เพียงแค่อ่านผ่านตาเพียงครั้งเดียว
   
   เรียนวิชาจากฤาษีพระยาจักรสรวง สำเร็จศาสตร์ทุกแขนง
   ว่ากันว่าถึงขั้นเหาะเหินเดินอากาศ
   กำบังตนหายตัว ย่นพสุธา เสกใบไม้เป็นกองทัพได้
   เจนจบวิชาคาถาอาคม สมุนไพร อิทธิฤทธิ์ปาฏิหารย์
   เกร็ดอิทธิฤทธิ์ของท่าน เป็นตำนาน เล่า 7 คืน 8 วันก็ไม่หมด ว่างๆ ผู้เฒ่าจะเล่าให้ฟัง
   
   ละสังขารเมื่ออายุ 108 ปี
   อัฐิของท่านบรรจุที่เจดีย์ วัดบ้านเวินไซ แขวงจำปาศักดิ์
   จุด ที่เผาศพของท่าน เกิดต้นโพธิ์ 5 ต้น เกี่ยวกระหวัดม้วนพันกันดุจพระยานาค เปลือกต้นโพธิ์ทั้ง 5 ต้น มีประกายระยิบระยับ มันเลื่อมคล้ายเกล็ดพญานาคราช ปัจจุบันต้นโพธิ์ทั้ง 5 ต้นยังมีอยู่

jamekc46Wed Oct 10 2012 16:07:42 GMT+0700 (ICT)