jomppk / เรตมวยตู้ แลกเปลี่นนทีเด็ดมวย / รายการมวย7สี 20 มีนาคม

รายการมวย7สี 20 มีนาคม

ก้องเกียรติ   ธ.พราน 49
เขมราช         ศิษย์จ่าแป๊ะ

เพชรพลังหนุ่ม     ศิษย์นายกศิริชัย
ล้านเก้า                 เอราวัน

ขุมทรัพย์       สุวิทย์ยิม 125
เจ้าซัน            ลูกเหนือปฐพี 127

กรังปรีน้อย     พิทักษ์ป่าผาแดง
เจริญทรัพย์     เกียรติเฉลิมภพ

MraunTue Mar 15 2011 11:06:13 GMT+0700 (ICT)