jpvboard / ทั่วไป / Live Webinar!! สัมมนาออนไลน์ชมบรรยากาศโรงเรียนสอนภาษาจากโตเกียว 30 เม.ย.

Live Webinar!! สัมมนาออนไลน์ชมบรรยากาศโรงเรียนสอนภาษาจากโตเกียว 30 เม.ย.

<a href="http://image.free.in.th/show.php?id=93ee3e3ad17f2e3fad2b1b782ed1db21"  target="_blank"><img border="0" src="http://image.free.in.th/z/tl/4jpic.jpg" alt="images by free.in.th" /></a><br><font size=1>Thanks:  <a href="http://www.uppicweb.com"  target="_blank">ฝากรูป</a></font>

 

 

Live Webinar!! สัมมนาออนไลน์ชมบรรยากาศโรงเรียนสอนภาษาจากโตเกียว 30 เม.ย.

 

 

Jeducation และ Toyo Language School สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นจากโตเกียว

จัด Live Webinar สัมมนาสดออนไลน์แนะนำสถาบัน พร้อมชมภาพบรรยากาศจริงของสถาบันและหอพัก

 

วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2554  ตั้งแต่ 13.00 – 15.00 น.

สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น  Jeducation Center  สีลม

 

กำหนดการ

13.00 น.                 ลงทะเบียน พร้อมรับเอกสาร

13.30 น.                 เริ่มการสัมมนาออนไลน์

                                - แนะนำสถาบันและหลักสูตร พาชมบรรยากาศภายในและรอบสถาบัน

                                - พาชมบรรยากาศจริงของหอพักตรงข้ามสถาบัน โดยนร.ไทยที่พักอยู่

                                - บอกเล่าเหตุการณ์ของโตเกียวและสถาบันในปัจจุบันจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว

                                - คุยประสบการณ์ตรงกับนร.ไทยที่กำลังศึกษาอยู่ และศิษย์เก่าที่กำลังเข้าศึกษาต่อระดับสูง

                                - ถาม – ตอบ เรื่องการเรียน, การใช้ชีวิตที่ญี่ปุ่น ฯลฯ

 

เข้างานฟรี!! ดูรายละเอียดและลงทะเบียนล่วงหน้าที่ >>

http://www.jeducation.com/THAI/seminar/toyo/april2011/index.htm

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น

ชั้น 23 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ห้อง 2301 ถ.สีลม

บางรัก กรุงเทพฯ

โทร. 0-2267-7726  อีเมล์. ask@jeducation.com

jeducationMon Apr 11 2011 10:59:42 GMT+0700 (ICT)