kaedance / ตารางงาน / ขอ ขอบ คุณ ทีม งาน น้องๆ เก๋ แดนซ์ ทุก ๆ คน

ขอ ขอบ คุณ ทีม งาน น้องๆ เก๋ แดนซ์ ทุก ๆ คน

ตารางงานเดือน ธันวาคม

วันที่ 2 =   4 คน *พี่ติ๊ก  ,วาเลนไทน์อ่างทอง 8 คน
วันที่ 5 =   8 คน *พี่เอ๋
วันที่ 9 =   6 คน * พี่ติ๊ก
วันที่ 10=  ป๋าปอ 6 คน , พี่หนุ่ย 8  คน
วันที่ 11=  พี่หนุ่ย 8 คน , พี่ติ๊ก    6  คน
วันที่14 =  ป๋าแดงคุใน
วันที่15 =  ป๋าแดง
วันที่ 16 = สนธยา8
วันที่ 17 = พี่ติ๊ก 6 , ฉลาม 4 ลาดกระบัง
วันที่ 18 = พี่หนุ่ย
วันที่ 22 = สนธยา 8 คน
วันที่ 23 = เด่นชัย
วันที่ 24 = *พี่หนุ่ย  8 คน , ทรีเมนต์ 8 คน
วันที่ 25 = พี่หนุ่ย   6 คน , จ้าวเดียวกับงานวันที่29 / 4 คน
วันที่ 26 = พี่หน่อย 8 คน
วันที่ 28 = ปราจีน  8 คน  พี่เต้  , สมุทรปราการ บริษัทสมุทรปราการ 6 คน
วันที่ 29 = แปดริ้ว  6 คน 
วันที่30  = พี่หนุ่ย   8 คนmr_jjWed Nov 30 2011 21:06:32 GMT+0700 (ICT)