kangkhendong / S-h-a-m-a-b-o-a-r-d / เชิญชวนเพื่อนๆ มาช่วยเพาะขยายพันธุ์นกกางเขนดงกันครับ

เชิญชวนเพื่อนๆ มาช่วยเพาะขยายพันธุ์นกกางเขนดงกันครับ

ฤดูเพาะขยายพันธุ์นกกางเขนดง ใกล้เข้ามาอีกแล้ว
เพื่อนๆเตรียมตัวกันบ้างหรือยังครับ...

เรามาเตรียมความพร้อมไปด้วยกันนะครับ..

ปีนี้ผมจะอธิบาย รายละเอียด วิธีการ ทุกขั้นตอน..แบบละเอียด..
เริ่มตั้งแต่ ...

**การคัดเลือกนกกางเขนดงที่จะนำมาเป็นพ่อแม่พันธุ์

**การบำรุงนกพ่อแม่พันธุ์

**การเข้าคู่นกพ่อแม่พันธุ์  ฝึกสังเกตุอาการนกที่พร้อมผสมพันธุ์

**การเลือกขนาดและทำเลกรงเพาะที่เหมาะกับนกกางเขนดง

**การสร้างโพรงรังให้นกวางไข่ ตำแหน่งติดตั้งโพรงรังในกรงเพาะ และการเลือกวัสดุที่เหมาะสมให้นกรองรัง

**การเลือกอาหารสดให้เหมาะกับลูกนกในแต่ละวัย และสารอาหารที่นกต้องการ
**การป้อนอาหารลูกนก ในกรณีดึงลูกนกมาป้อนเอง

**การฝึกให้ลูกนกกินอาหารสำเร็จรูป

**การฝึกลูกเพาะ ไม่ให้กลัวนกโต พร้อมทั้งเทคนิคการป้อนเพลงป่าให้ลูกเพาะ

**การดูแลลูกเพาะ ให้สุขภาพดี ว่าด้วยเรื่องอาหาร ปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อนก

**และเทคนิคการเลี้ยงนก ในแบบ..นายบินหลาตรัง..           
   
 เรื่องราวทั้งหมดที่จะบอกเล่า เป็นความคิดเห็นส่วนตัวที่เกิดจากประสบการณ์ จากการเรียนรู้ จากการเลี้ยงนกชนิดนี้มาเป็นเวลา 24 ปีเต็ม บวกกับความรู้ที่ได้จากการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้ที่เลี้ยงนกชนิดนี้ด้วยกัน รวมถึงการศึกษาจากตำราการเพาะเลี้ยงสัตว์ปีก หลายๆชนิด แล้วนำมาปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับนกที่เรารัก     

  ผมคิดว่าน่าจะพอเป็นแนวทาง สำหรับผู้ที่สนใจหรือเพิ่งเริ่มเลี้ยงนกชนิดนี้ ไปปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับการเลี้ยงของแต่ละคน  
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในปีนี้ เราจะมีลูกเพาะมาเล่นกันเยอะนะครับ

BinlahtrangTue Jan 12 2010 23:38:59 GMT+0700 (ICT)