kangkhendong / S-h-a-m-a-b-o-a-r-d / นกเขียวคราม สตูลคับ (มือสมัครเล่น)

นกเขียวคราม สตูลคับ (มือสมัครเล่น)

สวัสดีคับ
มีวีดีโอนกเขียวครามมาฝากคับ
เพิ่งสมัครใหม่คับ
http://www.youtube.com/watch?v=BYK2wnssN8E
เพิ่งผลัดขนใหม่คับ
ขอคำชี้แนะด้วยครับ
http://www.bloggang.com/data/wildbirds/picture/1188093858.jpg

perthThu Feb 04 2010 01:48:30 GMT+0700 (ICT)